Meny

Nedbetalingslån for bedrifter

Trenger du å finansiere større eller mindre investeringer i eiendom, transportmidler, produksjonsutstyr eller maskiner? Et nedbetalingslån kan ha flytende rente, fastrente, eller NIBOR-priset rente.

Ilustrasjonsfoto til nedbetalingslån

Hva betyr flytende rente?

Dersom bedriften har en flytende rente på lånet, betyr det at renten varierer med den gjeldende markedsrenten. Bedriften betaler høyere terminbeløp dersom renten øker, og lavere terminbeløp dersom renten går ned. Dette kan som regel være lønnsomt for bedriften din over tid, dersom dere tåler at det svinger litt. Flytende rente på lån er det mest vanlige i Norge.

Dine fordeler med flytende rente

  • Full fleksibilitet og handlefrihet for bedriften
  • Mulighet til å nedbetale lånet raskere enn planlagt dersom dere ønsker det

Hva betyr fastrente?

Fast rente er et lån der du binder renten på et avtalt nivå, for et bestemt antall år. Fastrentelånet består av to elementer, en basisrente som er fast i bindingstiden, og en margin som kan endres i samme periode. På denne måten er du sikret en viss forutsigbarhet i bedriftens økonomi. Renteendringer i markedet påvirker ikke lånet i avtalt periode, men det er likevel ingen garanti for at dette gir økonomiske fordeler på lang sikt. Det er mulig å ha fastrente på hele eller deler av lånet til bedriften.

Dine fordeler med fastrente

  • Forutsigbarhet i økonomien
  • Bedriften sikres bedre mot eventuell fremtidig renteoppgang i avtaleperioden enn ved nedbetalingslån
  • Bedriften kan velge å binde renten på hele eller deler av lånet

Hva betyr NIBOR?

NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) er en referanserente i valutabyttemarkedet og brukes ofte i bankvesenet som referanse for pengemarkedsrenter mellom bankene. Nibor er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider, der 3 måneder er mest vanlig.

Nibor beregnes som et gjennomsnitt av hva Nibor-bankene angir at de vil kreve i renter på usikrede utlån til andre banker. Rentene er indikative og ikke basert på faktiske handler.

Dersom dere velger NIBOR-lån, vil renten være den noterte NIBOR-satsen for den aktuelle perioden pluss en margin.

Alternativ til sikkerhet

Her er en oversikt over mulige alternative former for sikkerhet bedriften kan stille med: 

  • Fast eiendom
  • Kausjon
  • Varelager
  • Driftstilbehør
  • Kundefordringer

Trenger du hjelp for å komme i gang?

Du kan fylle ut dette skjemaet, eller kontakte oss på telefon 38 10 92 00.