Meny

IPS - individuell pensjonssparing

Sparing til pensjon er blitt viktigere enn noen gang. Ønsker du å spare mer til egen pensjon, og samtidig få skattefordeler? IPS står for individuell pensjonssparing og er et gunstig spareprodukt for deg som vil spare til egen pensjon og samtidig redusere skatten i innbetalingsåret.

Illustrasjonsbilde | IPS - individuell pensjonssparing

Så mye kan du spare til pensjon i IPS årlig

IPS gir deg muligheten til å sette av inntil 15 000 kr hvert år til egen pensjon, og beløpet du setter av gir deg fradrag i alminnelig inntekt. Med dagens skattesats gir det et skattefradrag på 22 % av spart beløp. 15 000 kr i IPS-sparing gir følgelig en skattefordel på 3 300 kr!

Slik kommer du i gang med IPS

IPS opprettes enkelt i fondsportalen via nettbanken eller mobilbanken din. Velg Dine fond og aksjer i menyen i nettbanken, velg Fond og aksjer i menyen i mobilbanken. Du finner funksjonen «Opprett IPS» lett synlig. Du gis fritt investeringsvalg innenfor Sparebanken Sør sitt fondsunivers og du kan selv plukke de fondene du ønsker. Du kan spare gjennom fast spareavtale eller sette inn penger når det passer, det er opp til deg. Trenger du hjelp, tar du kontakt med din rådgiver i banken.

IPS er unntatt formuesbeskatning og beskatning underveis

IPS er unntatt formuesbeskatning, og det er heller ingen beskatning på avkastning underveis i sparingen.

Slik utbetales penger fra IPS

Når du når pensjonsalderen må du skatte av utbetalingene fra IPS tilsvarende alminnelig inntekt, altså med 22 % etter dagens satser. Pengene er med andre ord bundet til pensjon og uttak kan tidligst starte ved fylte 62 år. Utbetalingen fra din IPS må foregå over minimum 10 år og utbetalingen må vare til du minst er 80 år.

Ved død tilfaller pengene 1) barn under 21 år i form av barnepensjon, 2) ektefelle eller samboer i form av etterlattepensjon eller 3) dødsboet.

Spar til pensjon med IPS

I en tid hvor pensjonsreformen har gjort sitt inntog og folk flest må ta mer ansvar for egen pensjon gis du her en anledning til å begynne å legge grunnlaget for en økonomisk tilfredsstillende alderdom gjennom en skattemessig gunstig ordning.

Spørsmål og svar om IPS

Hvordan beskattes uttak fra IPS?

Utbetaling fra IPS-ordningen beskattes kun som alminnelig inntekt (for 2022 er denne satsen 22 prosent). Dette til forskjell fra tidligere ordning hvor uttak ble beskattet som pensjonsinntekt.

Betaler jeg skatt underveis på avkastning i IPS?

Nei. Du betaler ingen skatt på avkastning i IPS underveis. Verdiene / innestående beløp er dessuten unntatt fra formuesskatt.

Må jeg fylle hele IPS-kvoten hvert år?

Du kan spare akkurat så mye eller lite du vil i IPS i løpet av et år, men maksimum 15 000 kroner. Sparer du hele kvoten kan du få en skattebesparelse på 3 300 kroner. 

Hva er forskjellen mellom ny og gammel IPS-avtale?
Gammel IPS Ny IPS
Utbetalingene skattlegges som pensjonsinntekt. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt.
Du kan spare inntil 15 000 kroner i året. Du kan spare inntil 15 000 kroner i året. Før 2022 var denne summen 40 000.
Ingen krav til at man kan sette sammen egen portefølje. Mulighet til å sette sammen egen investeringsportefølje.
Kan jeg flytte midler fra gammel IPS-konto til ny IPS-konto?

Dersom du sparer i IPS allerede, vil det mest sannsynlig ikke bli mulig å flytte midler fra gammel IPS til den nye IPS-ordningen.

Ved innføringen av den nye IPS-ordningen vil dagens IPS blir stengt for nye avtaler. Eksisterende avtaler kan videreføres med den samme skattemessige behandlingen som i dag, det vil si maksbeløp på 15 000 kroner og beskatning som pensjonsgivende inntekt ved uttak.

Kan jeg flytte IPS-avtaler mellom ulike leverandører?

Ja, vedtaket åpner for at de nye IPS-avtalene skal kunne flyttes fritt på tvers av tilbydere. Det er ikke avklart hvordan dette vil fungere i praksis ennå.

Hvordan ser en IPS-konto ut?

IPS-kontoen er merket med IPS i fondsløsningen tilgjengelig via nettbanken.