Fondsløsning i ny drakt

  •  

Det har kommet endringer og forbedringer i fondsportalen! 

Illustrasjonsfoto | fondssparing med bedre oversikt

Ny "min side"

Nå får du lettere oversikt over dine fond og aksjer og i hvilken spareløsning de er plassert: aksjesparekonto (ASK), fond og aksjer utenfor ASK og individuell pensjonssparing (IPS). 

Illustrasjonsfoto | enklere fondssparing

Veiledning for aksjesparekonto og IPS

For deg som ikke har etablert aksjesparekonto eller IPS er det lagt til filmer, i tillegg til spørsmål og svar, som forklarer de ulike spareløsningene.

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med de nye sidene og håper du blir fornøyd med endringene. Logg inn i nettbanken og gå til fondsløsningen fra hovedmenyen for å se endringene.

Logg inn i fondsportalen >

Forslag om utvidelse av overgangsordningen

Flertallet i Stortingets Finanskomite er enige om å utvide ordningen med skattefri overføring av aksjer og fond til aksjesparekonto med ett år, til 31.12.2019. Forslaget er ennå ikke vedtatt, men vil bli fremmet i forbindelse med skatteproposisjonen i desember 2018.

Dersom den utvidede overgangsordningen blir vedtatt vil du også i 2019 kunne flytte aksjer og fond til aksjesparekonto uten at det utløser skatt.

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank