Meny

Ny prismodell for fondssparing

Fra og med 1. juni 2020 endret vi prismodellen på din fondssparing via Sparebanken Sør. Du trenger ikke foreta deg noe, alt gjøres automatisk av oss og Norne.

Fra juni 2020 tilbakeførte vi hele den såkalte returprovisjonen vi mottok fra fondsforvalter til deg som er fondskunde via Sparebanken Sør. I fortsettelsen vil kostnadene for de tjenestene som utføres av Sparebanken Sør og Norne, avregnes direkte mot porteføljen din.

Gammel modell

Tidligere ble det trukket et forvaltningshonorar løpende fra fondet ditt, og banken mottok en andel av dette som returprovisjon.

Ny modell

Fremover vil den nevnte returprovisjonen tilbakeføres til din fondssparing. Avtalen og vilkår for fondshandel endrer seg som følge av nytt prissystem. Tilbakeføringen av returprovisjoner vil bli gjort kvartalsvis, første gang i august, og de kommer i form av kjøp av nye andeler til porteføljen din. 

Etter endringen vil betaling til Sparebanken Sør gjøres ved kvartalsvis salg av fondsandeler i din fondsportefølje. Dette skjer automatisk, så du trenger ikke foreta deg noe!

Detaljer om prissystemet

Kostnaden på fondssparingen finner du i portalen for fondssparing som du når via nettbanken og mobilbanken. Du kan se flere detaljer om prisendringene på Norne Securities egne nettsider (åpnes i nytt vindu).