Meny

Kombinasjonsfond

Et kombinasjonsfond er en kombinasjon av aksje- og rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom de ulike kombinasjonsfondene. Jo høyere aksjeandel, desto høyere forventet avkastning. Kombinasjonsfond er enkle og trygge spareløsninger hvor du slipper å vurdere fortløpende hvor mye som er hensiktsmessig å ha i henholdsvis aksje- og rentefond.

Kombinasjonsfond passer for

Kombinasjonsfond passer for deg som ønsker å spare i aksjemarkedet og tåler noen svingninger underveis. Med kombinasjonsfond balanserer du trygghet mot avkastningsmuligheter.

Enkelt

Kjøp pengemarkedsfond i nett- eller mobilbanken din eller kontakt en av våre kunderådgivere for mer informasjon og veiledning. Våre autoriserte rådgivere vil alltid kunne hjelpe deg med å sette sammen gode løsninger med utgangspunkt i dine behov og ønsker.

Utvalgte kombinasjonsfond

Utvalgte kombinasjonsfond via vår spareportal
Fond Detaljer Bærekraftrating
Norne Kombi 80 Prisliste
Nøkkelinformasjon
Bærekraftrating i form av 4 jordkloder
Norne Kombi 50 Prisliste
Nøkkelinformasjon
Bærekraftrating i form av 5 jordkloder
Norne Kombi 20 Prisliste
Nøkkelinformasjon
Bærekraftrating i form av 5 jordkloder
 

Lenker åpnes i nytt vindu

Pristabell

Totalkostnad for deg som kunde er summen av forvaltningshonorar etter tilbakeføring av returprovisjon, pluss honorar etter prismodell til bank/Norne (depothonorar) som definert i tabellen under. Det er ingen kostnader ved opprettelse av fondssparing eller ved kjøp og salg av fond.

Pristabell aksjefond
Porteføljens størrelseRente- og indeksfondAktive aksjefond
Opp til 1 MNOK 0,30 % 0,90 %
Over 1 MNOK 0,25 % 0,65 %
For en portefølje av flere typer fond, blir totalpris en vektet funksjon av innhold.
Kombinasjonsfond med aksjeandel under 51 % kategoriseres som rentefond.

Våre fondsleverandører

Norne

Holberg

SKAGEN-fondene

DNB Asset Management

ODIN Forvaltning AS

”Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap."