Meny

Rentefond

Rentefond plasserer sine midler i rentepapirer med lengre løpetid enn ett år.

Forskjellen er

Den største forskjellen mellom rentefond og kombinasjonsfond er at rentefondene har mindre kursrisiko enn kombinasjonsfondene som følge av renteendringer. Samtidig kan du forvente at avkastning i et rentefond vil være litt lavere over tid enn i et kombinasjonsfond. 

Kjøp rentefond i nett- eller mobilbanken din eller kontakt en av våre kunderådgivere for mer informasjon og veiledning. Våre autoriserte rådgivere vil alltid kunne hjelpe deg med å sette sammen gode løsninger med utgangspunkt i dine behov og ønsker.

Rentefond passer for

Rentefond passer for deg som ønsker bedre avkastning på litt lengre sikt enn med sparing på konto, uten å ha for høy risiko.

Anbefalt rentefond

Vi anbefaler dette rentefondet
Fond Prisliste Markedsrapport Nøkkelinformasjon
Norne Rente Klikk her Klikk her Klikk her
 

Lenker åpnes i nytt vindu.

Hva er et rentefond?

Dersom du ikke ønsker å spare i aksjemarkedet, kan rentefond være et alternativ. Det finnes flere typer rentefond, og det som er felles for dem alle er at sparepengene dine ikke er like påvirket av markedets opp- og nedturer. 

Om pengemarkedsfond

Om obligasjonsfond

Det er større risiko i obligasjonsfond enn i andre rentefond. Det er likevel slik at risikoen er lavere med obligasjonsfond enn i aksjemarkedet. Vi anbefaler at du ikke investerer i et obligasjonsfond dersom pengene skal brukes i løpet av et år eller to. Sparing på konto eller fondssparing i pengemarkedsfond kan da være en bedre løsning for deg.

Pristabell

Totalkostnad for deg som kunde er summen av forvaltningshonorar etter tilbakeføring av returprovisjon, pluss honorar etter prismodell til bank/Norne (depothonorar) som definert i tabellen under. Det er ingen kostnader ved opprettelse av fondssparing eller ved kjøp og salg av fond.

Pristabell aksjefond
Porteføljens størrelseRente- og indeksfondAktive aksjefond
Opp til 1 MNOK 0,30 % 0,90 %
Over 1 MNOK 0,25 % 0,65 %
For en portefølje av flere typer fond, blir totalpris en vektet funksjon av innhold.
Kombinasjonsfond med aksjeandel under 51 % kategoriseres som rentefond.

Våre fondsleverandører

Norne

Holberg

SKAGEN-fondene

DNB Asset Management

ODIN Forvaltning AS

”Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap."

Sparekalkulator

Feilmelding

Obs :-(

En feil har oppstått. Vennligst forsøk en gang til eller kontakt rådgiver.

Forventet resultat

kr.

Resultat av sparing før skatt og inflasjon Hjelp

Se utvikling sparebeløp

Feilmelding

Obs :-(

En feil har oppstått. Vennligst forsøk en gang til eller kontakt rådgiver.

Du må spare per måned

kr.

Resultat av sparing etter skatt og inflasjon

Se utvikling sparebeløp

Feilmelding

Obs :-(

En feil har oppstått. Vennligst forsøk en gang til eller kontakt rådgiver.

Du må spare pr måned

Kr.

Resultat av sparing etter skatt og inflasjon

Se utvikling sparebeløp