Bytte jobb? Hva med pensjonssparingen?

  •  

Bør du gjøre aktive investeringsvalg i avtalene som passer for deg og din evne til å tåle svingninger og din tidshorisont?

Det kan være penger spart ved å skaffe seg oversikt over gamle og nye pensjonsavtaler. Les mer her!

I dagens arbeidsliv er det ganske vanlig at folk bytter jobb av og til. Min opplevelse er at de færreste jobbytter skjer som følge av at du tilbys bedre pensjonsordning. Men ingen regel uten unntak, selvfølgelig.

Skaff deg en viss oversikt

Siden sommeren 2006 har alle arbeidsgivere vært pålagt å ha en pensjonsordning for arbeidstakerne sine, og dette er penger som er bundet til din pensjonstid. Har du byttet jobb flere ganger, kan det etter hvert bli uoversiktlig å holde kontroll på pensjonsordningene fra de ulike arbeidsgiverne.

Oversikt skaffer du deg best ved å logge inn på norskpensjon.no (åpnes i nytt vindu)  med Bank-ID eller Bank-ID på mobil. På Norsk Pensjon får du oversikt over dine ordninger hos nåværende arbeidsgiver, tidligere arbeidsgiver og folketrygden, og dette er vesentlig enklere enn å skulle leite i gamle papirer!

Fripolise – hva kan jeg gjøre med den?

Har du tidligere jobbet et sted hvor dere hadde en såkalt ytelsespensjonsordning, vil du få en fripolise når du slutter hos arbeidsgiveren. En fripolise betyr at dine opptjente rettigheter står under forvaltning frem til pensjonsalder og vil gi deg en garantirente underveis i perioden. Denne garantirenten er ikke veldig høy, men det gir deg en viss grad av sikkerhet.

En fripolise er ikke flyttbar per i dag, med mindre du gir slipp på garantien og konverterer fripolisen til en fripolise med investeringsvalg. Pengene plasseres da i fondsmarkedet, og det vil være markedsutviklingen som bestemmer hva du sitter igjen med til slutt. Dette kan være en god løsning om du har mange år igjen til pensjonsalder og tåler å se at verdien på pengene svinger underveis.

Egen pensjonskonto – ganske nytt og oversiktlig 

Har du jobbet hos en arbeidsgiver med innskuddspensjon, vil du få et pensjonskapitalbevis når du slutter. Pengene arbeidsgiver har spart opp til pensjonen din står gjerne plassert i fondsmarkedet med en gitt andel i henholdsvis aksje- og rentefond. I slike avtaler er det ingen garantier for hva du sitter igjen med til slutt, men det er den avkastningen markedet gir over tid som avgjør. På mange av disse avtalene er det også investeringsvalg. Da kan du selv bestemme fordelingen mellom aksjer og renter og ulike fond. Det gjelder å finne den sammensetningen som passer for deg.

Har du byttet jobb en del ganger, vil du potensielt kunne ha mange slike pensjonskapitalbevis. Disse er gjerne spredt rundt hos ulike forvaltere, noe som kan være ganske uoversiktlig. På mange måter kom redningen for dette i 2021- da ble nemlig egen pensjonskonto innført. I praksis ble da alle dine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold samlet på en egen pensjonskonto hos den pensjonsleverandøren din daværende arbeidsgiver brukte. Dette skjedde automatisk, med mindre du hadde foretatt deg et aktivt valg om at pensjonsavtalene dine skulle være et annet sted. Svært mange forholdt seg passive og fulgte strømmen.

Egen pensjonskonto – er det redningen?

En egen pensjonskonto innebærer altså at pensjonsmidler fra tidligere arbeidsforhold samles på den pensjonskontoen arbeidstaker har i sitt nåværende arbeidsforhold. I utgangspunktet vil din pensjonskonto være hos den aktøren din nåværende arbeidsgiver bruker på deres innskuddspensjon. Men ønsker du å ha et mer aktivt forhold til din egen pensjonskonto, kan du selv velge hvilken aktør som skal forvalte pensjonskontoen din.

Når midlene i større grad samles, kan en dra nytte av eventuelle stordriftsfordeler i kapitalforvaltningen og få ned forvaltnings- og administrasjonskostnadene. Dette gir mer pensjon for hver spart krone. Det ligger altså an til at innføringen av egen pensjonskonto kan gi arbeidstakerne noen fordeler, men hvorvidt det blir redningen for folks pensjon er jeg mer skeptisk til.

Pass på dine egne pensjonskroner

Avslutningsvis har jeg lyst til å komme med en aldri så liten oppfordring:

Skaff deg oversikt over pensjonsavtalene dine. Bør du gjøre aktive investeringsvalg i avtalene som passer for deg og din evne til å tåle svingninger og din tidshorisont? Ser det ut til at folketrygden og pensjon fra arbeidsgiver vil gi deg en tilfredsstillende alderspensjon, eller bør du spare litt selv også? Bruk gjerne rådgiveren din i Sparebanken Sør som sparringspartner. Lykke til!

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank