Bytte jobb? Hva med pensjonssparingen?

  •  

Bør noen avtaler samles for å spare kostnader? Eller bør du gjøre aktive investeringsvalg i avtalene som passer for deg og din evne til å tåle svingninger og din tidshorisont?

Det kan være penger spart ved å skaffe seg oversikt over gamle og nye pensjonsavtaler. Les mer her!

I dagens arbeidsliv er det ganske vanlig at folk bytter jobb av og til. Min opplevelse er at de færreste jobbytter skjer som følge av at du tilbys bedre pensjonsordning, men ingen regel uten unntak, selvfølgelig.

Skaff deg en viss oversikt

Siden sommeren 2006 har alle arbeidsgivere vært pålagt å ha en pensjonsordning for sine arbeidstakere, og dette er penger som er bundet til din pensjonstid. Har du byttet jobb flere ganger kan det etter hvert bli uoversiktlig å holde kontroll på pensjonsordningene fra de ulike arbeidsgiverne.

Oversikt skaffer du deg best ved å logge inn på www.norskpensjon.no med Bank-ID eller Bank-ID på mobil. På Norskpensjon får du oversikt over dine ordninger hos nåværende arbeidsgiver, tidligere arbeidsgiver og folketrygden, og dette er vesentlig enklere enn å skulle leite i gamle papirer!

Fripolise – hva kan jeg gjøre med den?

Har du tidligere jobbet et sted hvor dere hadde en såkalt ytelsespensjonsordning vil du få en fripolise når du slutter hos arbeidsgiveren. En fripolise betyr at dine opptjente rettigheter står under forvaltning frem til pensjonsalder og vil gi deg en garantirente underveis i perioden. Denne garantirenten er ikke veldig høy, men det gir deg en viss grad av sikkerhet.

En fripolise er ikke flyttbar per i dag, med mindre du gir slipp på garantien og konverterer fripolisen til en fripolise med investeringsvalg hvor pengene plasseres i fondsmarkedet, og det vil være markedsutviklingen som vil bestemme hva du sitter igjen med til slutt. Dette kan være en god løsning om du har mange år igjen til pensjonsalder og tåler å se at verdien på pengene svinger underveis.

Pensjonskapitalbevis – går det an å gjøre noe med det da?

Har du jobbet hos en arbeidsgiver med innskuddspensjon vil du få et pensjonskapitalbevis når du slutter. Pengene arbeidsgiver har spart opp til din pensjon står gjerne plassert i fondsmarkedet med en gitt andel i henholdsvis aksje- og rentefond. I slike avtaler er det ingen garantier for hva du sitter igjen med til slutt, men det er den avkastningen markedet gir over tid som avgjør. På mange av disse avtalene er det også investeringsvalg slik at du selv kan bestemme fordelingen mellom aksjer og renter og ulike fond.

Vi ser at mange norske arbeidstakere har flere pensjonskapitalbevis gjerne spredt hos ulike forvaltere. Ofte er ikke dette bevisst, men rett og slett et resultat av at arbeidsgiverne har benyttet ulike forvaltere for sine avtaler. Slike pensjonskapitalbevis lar seg samle, noe som ofte kan være hensiktsmessig både for oversikten sin del og ikke minst rent økonomisk. Ofte er det gebyrkroner å spare ved å slå slike avtaler sammen og samle dem hos en aktør.

Egen pensjonskonto – blir det redningen?

Den seneste tiden har det fra finansdepartementets side vært jobbet med et system for at hver enkelt arbeidstaker får sin egen pensjonskonto. En egen pensjonskonto innebærer at pensjonsmidler fra tidligere arbeidsforhold skal samles på den pensjonskontoen arbeidstaker har i sitt nåværende arbeidsforhold. I utgangspunktet vil din pensjonskonto være hos den aktøren din nåværende arbeidsgiver bruker på deres innskuddspensjon. Men, ønsker du å ha et mer aktivt forhold til din egen pensjonskonto skal du også kunne velge selv hvilken aktør som skal forvalte din pensjonskonto.

Tall fra Finans Norge viser at det nå er mer enn 100 milliarder kroner i pensjonskapitalbevis. Når midlene i større grad samles, kan en dra nytte av eventuelle stordriftsfordeler i kapitalforvaltningen og få ned forvaltnings- og administrasjonskostnadene. Dette gir mer pensjon for hver sparte krone. Det ligger an til at systemet med egen pensjonskonto vil tre i kraft fra 2021. Det ligger altså an til at ordningen med ny pensjonskonto kan gi arbeidstakerne noen fordeler, men hvorvidt det blir redningen for folks pensjon er jeg mer skeptisk til.

Pass på dine egne pensjonskroner

Avslutningsvis har jeg lyst til å komme med en aldri så liten oppfordring:

Skaff deg oversikt over pensjonsavtalene dine. Bør noen avtaler samles for å spare kostnader? Eller bør du gjøre aktive investeringsvalg i avtalene som passer for deg og din evne til å tåle svingninger og din tidshorisont? Bruk gjerne din rådgiver i Sparebanken Sør som sparringspartner. Lykke til!

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank