Meny

Forsikringer tilknyttet Visa kredittkort

Det er mange fordeler knyttet til bruken av Visa kredittkort, inkludert noen ekstra forsikringer du kan kjøpe. 

Egenandelsforsikring på leiebil

Dersom du leier bil og den blir utsatt for et uhell, må du ofte betale store egenandeler. Dette kan du nå forsikre deg mot med vår egenandelsforsikring på leiebil. Husk at du må bestille forsikringen og benytte vårt Visa kredittkort ved betaling av leiebilen for at forsikringen skal gjelde.

Om egenandelsforsikring
Egenandelsforsikring på leiebil - vår mest populære tilleggsforsikring
Utdrag av vilkårene

Du må bestille forsikringen og bruke Visa kredittkort ved betaling av leiebilen for at forsikringen skal gjelde.

Bilen må være leid i kortholders navn, for maks 31 dager, og det må være kaskoforsikring på utleiebilen.

Forsikringsvilkår Åpne pdf med forsikringsvilkår her
Forsikringsbevis Åpne pdf med forsikringsbevis her
Pris per måned 20,75 kr pr. md.
Pris per år 249 kr
Meld skade Meld skade til AIG på telefon +47 22 00 20 80

Forsikring mot ID-tyveri

Vår ID-tyveriforsikring dekker blant annet kostnader til juridisk bistand ved ID-tyveri og nettkrenkelse, samt tapt inntekt som følge av ID-tyveri. Forsikringen dekker også hjelp til å fjerne uønsket og ulovlig innhold publisert på nett som følge av ID-tyveri.  

Om forsikring mot ID-tyveri
Forsikring mot ID-tyveri
Utdrag av vilkårene

Forsikringen gjelder for kunde i Sparebanken Sør som har kjøpt forsikringen og eventuelle faste medlemmer av dennes husstand.

Forsikringen gjelder på internett over hele verden, og gjelder for skade som inntreffer og oppdages i forsikringstiden. Skaden gjelder brudd på norsk lovgivning ved (ulovlig) og krenkende publisering av bilde eller tekst på internett.

Forsikringsvilkår Åpne pdf med forsikringsvilkår her
Forsikringsbevis Åpne pdf med forsikringsbevis her
Pris per måned 49 kr pr. md.
Pris per år 588 kr
Meld skade Meld skade til AIG på telefon +47 22 00 20 80

Oppsigelse av forsikringer knyttet til Visa kredittkort

Du kan si opp forsikringene dine som er knyttet til Visa kredittkort ved å kontakte banken via e-post eller telefon. Det er ikke oppsigelsestid på dette.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen