Meny

Forsikring tilknyttet Visa kredittkort

Det er mange fordeler knyttet til bruken av Visa kredittkort. Vi har tidligere også gitt mulighet for å kjøpe forsikring mot ID-tyveri. Reise- og avbestillingsforsikring er inkludert i kortet uten ekstra kostnad.

Forsikring mot ID-tyveri

Vår ID-tyveriforsikring dekker blant annet kostnader til juridisk bistand ved ID-tyveri og nettkrenkelse, samt tapt inntekt som følge av ID-tyveri. Forsikringen dekker også hjelp til å fjerne uønsket og ulovlig innhold publisert på nett som følge av ID-tyveri.  

Om forsikring mot ID-tyveri
Forsikring mot ID-tyveri
Utdrag av vilkårene

Forsikringen gjelder for kunde i Sparebanken Sør som har kjøpt forsikringen og eventuelle faste medlemmer av dennes husstand.

Forsikringen gjelder på internett over hele verden, og gjelder for skade som inntreffer og oppdages i forsikringstiden. Skaden gjelder brudd på norsk lovgivning ved (ulovlig) og krenkende publisering av bilde eller tekst på internett.

Forsikringsvilkår Åpne pdf med forsikringsvilkår her
Forsikringsbevis Åpne pdf med forsikringsbevis her
Pris per måned 49 kr pr. md.
Pris per år 588 kr
Meld skade Meld skade til AIG på telefon +47 22 00 20 80

Oppsigelse av forsikring knyttet til Visa kredittkort

Du kan si opp forsikringen som er knyttet til Visa kredittkort ved å kontakte banken via e-post eller telefon. Det er ikke oppsigelsestid på dette.

Reiseforsikring er inkludert i Visa kredittkort

Reiseforsikring inkludert i kredittkortet

En av markedets beste reise- og avbestillingsforsikringer for kredittkort er inkludert i ditt Visa kredittkort. Du får høy dekning og betaler ingen egenandel. Egenandelsforsikring for leiebil er inkludert på reiser med minst én overnatting.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen