Meny

eFaktura

Lei av å taste lange KID-numre? Takk ja til å godkjenne fakturautstedere automatisk i nett- eller mobilbanken! Fakturaen kommer rett i nett- og mobilbanken med ferdig utfylt KID, beløp og kontonummer, og du trenger bare å bekrefte betalingen.

Endringer i hvordan eFaktura fungerer

Har du sagt ja takk til å få eFaktura automatisk fra alle fakturautstedere i nettbanken eller mobilbanken, trenger du ikke gjøre noe. Dersom du ikke aktiverer denne funksjonen, får du fakturaene dine i posten fra nye betalingsmottakere til du aktiverer den. Etter 18. mai 2022 må du ha sagt ja takk til å motta faktura fra alle godkjente fakturautstedere for å kunne motta eFaktura.

Første faktura som eFaktura

Dersom du har valgt å få tilsendt eFaktura automatisk, får du første faktura som eFaktura. Dette er mulig fordi bedrifter godkjent som fakturautstedere kan bruke navn og adresse, eventuelt i kombinasjon med e-post og mobilnummer, og søke etter din eFakturaadresse i basen.  

Ingen andre kan eie avtalen enn mottaker

Betaler du av og til regninger for andre? Med endringen i eFaktura vil alle fakturaer bli sendt til den som er registrert som mottaker av fakturaen. Det er ikke lenger mulig at en annen person kan eie avtalen fra bestemte utstedere.

Dersom du ønsker at en annen skal betale dine eFakturaer, anbefaler vi at du gjør dem til disponenter på kontoen din. Eventuelt må du avtale direkte med utsteder om en annen skal motta og behandle regningen din.

Oversikt over betalte eFakturaer etter 18. mai 2022

Du vil ikke lenger se enkeltavtaler i listen over betalingsavtaler. Derimot vil du kunne se en ny oversikt som viser deg alle betalte eFakturaer, slik at du kan inngå avtale om AvtaleGiro med de tilbyderne du ønsker. Der kan du også reservere deg mot en spesifikk tilbyder. 

eFaktura i alle norske nettbanker, mobilbanker og Vipps

Dine eFakturaavtaler og eFakturakrav vil vises i alle norske nett- og mobilbanker som er registrert på deg, og det er også mulig å få regninger i Vipps om du vil. Dette er mulig fordi bankene henter informasjon fra bankenes felles avtale- og betalingskravregister. Når eFakturaen er betalt, finner du informasjon om betalingen i den nett- eller mobilbanken du har betalt regningen i.

NB: Vipps bruker uttrykket "Alltid Vipps eFaktura" om funksjonen som gjør at du kan godkjenne fakturautstedere automatisk i nett- eller mobilbanken og Vipps. Dersom du tar bort godkjenning av den funksjonen i Vipps-appen, påvirker det også godkjenningen til nett- og mobilbanken.   


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen