Meny

eFaktura

Lei av å taste lange KID-numre? Takk ja til å godkjenne fakturautstedere automatisk i nett- eller mobilbanken! Fakturaen kommer rett i nett- og mobilbanken med ferdig utfylt KID, beløp og kontonummer, og du trenger bare å bekrefte betalingen.

Endringer i hvordan eFaktura fungerer

Etter 18. mai 2022 må du ha sagt ja takk til å motta eFaktura fra alle godkjente fakturautstedere for å kunne motta eFaktura. Dersom du ikke aktiverer denne funksjonen, får du fakturaene dine i posten fram til du aktiverer den.

Første faktura som eFaktura

Dersom du har valgt å få tilsendt eFaktura automatisk, får du første faktura som eFaktura. Dette er mulig fordi bedrifter godkjent som fakturautstedere kan bruke navn og adresse, eventuelt i kombinasjon med e-post og mobilnummer, og søke etter din eFakturaadresse i basen.  

Ingen andre kan eie avtalen enn mottaker

Betaler du av og til regninger for andre? Med endringen i eFaktura blir alle fakturaer sendt til den som er registrert som mottaker av fakturaen. Det er ikke lenger mulig at en annen person kan eie avtalen fra bestemte utstedere.

Dersom du ønsker at en annen skal betale dine eFakturaer, anbefaler vi at du gjør dem til disponenter på kontoen din. Eventuelt må du avtale direkte med utsteder om en annen skal motta og behandle regningen din.

eFaktura i alle norske nettbanker, mobilbanker og Vipps

Dine eFakturaavtaler og eFakturakrav vil vises i alle norske nett- og mobilbanker som er registrert på deg, og det er også mulig å få regninger i Vipps om du vil. Dette er mulig fordi bankene henter informasjon fra bankenes felles avtale- og betalingskravregister. Når eFakturaen er betalt, finner du informasjon om betalingen i den nett- eller mobilbanken du har betalt regningen i.

NB: Vipps bruker uttrykket "Alltid Vipps eFaktura" om funksjonen som gjør at du kan godkjenne fakturautstedere automatisk i nett- eller mobilbanken og Vipps. Dersom du tar bort godkjenning av den funksjonen i Vipps-appen, påvirker det også godkjenningen til nett- og mobilbanken.   

Utførte betalinger - hent frem gamle eFakturaer

Du finner allerede betalte eFakturaer under menypunktet Utførte betalinger. Søk på konto, dato og type betaling=eFaktura, så kan du vise betalingene. Velg forstørrelsesglass til høyre for betalingen du vil se eFaktura på. Så velger du Vis faktura.  


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen