Meny

Ulykkesforsikring

Du kan tegne en ulykkesforsikring som dekker deg både i arbeidstiden og i fritiden, eller bare én av delene. Ulykkesforsikringen gjelder for personer inntil 75 år og dekker invaliditet og død ved ulykke, i fritiden og/eller i arbeidstiden.

Om ulykkesforsikringen

For barn under 16 år gjelder fritidsdekning 24 timer i døgnet. Egenandelen for behandlingsutgifter er 1000 kroner. Forøvrig er det ingen egenandel på ulykkesforsikringen.

Meld skade

Vil du melde om skade, sykdom, uførhet eller dødsfall? Ring Frende Forsikring på telefon (+47) 55 15 36 00, de er tilgjengelige døgnet rundt, alle dager.

Meld skade på nett