Hvorfor trenger du barneforsikring?

  •  

Med barneforsikring sikrer du barnas fremtid og trygger familieøkonomien.

For noen få kroner dagen kan du sikre fremtiden til barnet ditt. Lurer du på hvorfor det er viktig?

Vi tenker ofte at våre små er godt sikret her i verdens rikeste land. At det offentlige betaler lege- og sykehusutgifter om ungene blir syke og at vi har gode støtteordninger. At det helst går bra. Det er helt riktig, vi er heldig stilt her på berget.

Mange barneulykker

Men selv om Norge er ett av verdens sikreste land for barn å vokse opp i, er vi på ulykkestoppen blant de nordiske landene når det gjelder barneulykker. Hvert år behandles over 100 000 barn for skade hos lege.

De fleste ulykkene skjer i eller rundt hjemmet. I slike ulykker er det familiens egne forsikringer som gjelder. Mange foreldre tenker ikke over dette, siden norske barn ofte er forsikret gjennom det offentlige når de er på skole, SFO eller barnehage.

Lite offentlig støtte

Hva om barnet får en varig skade, som hindrer barnet å jobbe som voksen? Har du tenkt over at folketrygden og kollektive skoleforsikringer gir svært begrensede ytelser ved alvorlig uførhet?

Siden barn ikke har rukket å opparbeide seg rettigheter utover offentlig grunnpensjon, risikerer barnet å leve med svært lav inntekt hele livet. En ung ufør må i dag klare seg med litt over 300 000 i året i offentlig støtte. 

Bedre økonomiske muligheter

En forsikring gir barnet ditt bedre økonomiske muligheter som voksen, hvis hun eller han blir ufør. Har du forsikring hos Frende Forsikring, hvor Sparebanken Sør er medeier, har du sikret at barnet ditt har en veldig god uførepensjon.

De fleste barn kommer seg heldigvis gjennom oppveksten uten å rammes av store ulykker eller alvorlige sykdommer. Men for de som rammes, kan de økonomiske konsekvensene gå hardt utover familieøkonomien.

En barne- og ungdomsforsikring gir familien større fleksibilitet i sykdomsperioden.

Støtte for syke barn

Du kan få økonomisk støtte om du må ta fri fra jobben for å være på sykehuset med syke barn. Du kan også få støtte til ombygging av boligen dersom en sykdom eller ulykke gjør det nødvendig med endringer hjemme.

Hvis barnet ditt blir rammet av en kritisk sykdom, kan barneforsikringen gi en engangsutbetaling rundt på over 350 000 kroner. Ved varig medisinsk invaliditet etter sykdom eller ulykke kan erstatningen fra Frende være på over 2,3 millioner kroner.

Halvparten av alle norske barn er i dag dekket av en barne- eller ulykkesforsikring. Bare tre av ti barn har forsikring som dekker både sykdom og ulykke, til tross for at to av tre forsikringsutbetalinger på barneforsikring skyldes sykdom.

Kåret til best i test

En god barne- og ungdomsforsikring dekker både ulykke og sykdom, og varer ut året den forsikrede fyller 26 år. Har du forsikring hos Frende Forsikring, får barnet automatisk fortsettelsesforsikring fra 27 år, med dekning for uførepensjon. Dermed kan en barneforsikring være med på å trygge livskvaliteten til ditt barn helt frem til pensjonsalder.

Barne- og ungdomsforsikringen i Frende er flere år på rad kåret blant Norges beste av Dine Penger, Foreldre & Barn og Norsk Familieøkonomi.

Bestill barneforsikring her.

Av: Jon Viervang Tidligere blogger
Blogg:
Ikke bare bank