Sparing til barn

  •  

Hvordan bør du spare til barnet ditt? Her forteller vår privatøkonom hva du bør vurdere når det gjelder sparing til barn.

Det er liten tvil om at det å spare til barn og barnebarns fremtid er en hyggelig investering. Samtidig dukker det opp noen problemstillinger når man skal spare til poden: Hvordan skal man spare? Skal man spare i barnets navn eller i eget navn. Det finnes ikke noe fasitsvar på noen av spørsmålene, men det er noe som må vurderes av hver enkelt.

Hvordan skal man spare?

Også ved sparing til barn er det viktig å ta stilling til hvilken risiko du kan tolerere, samt gjøre deg opp en tanke om tidshorisonten på sparingen.  Noen sparer til barnets konfirmasjon, andre til podens utdanning og andre igjen ønsker å spare opp egenkapital som den håpefulle kan ha glede av når han/hun skal etablere seg og kanskje kjøpe seg inn på boligmarkedet.

Har du en tidshorisont på sparingen på 3 år eller mer vil det være lurt å vurdere en aksjeandel i sparingen. Mens bankkonto har en forventet årlig snittavkastning over tid på ca 1 % ligger samme forventning i aksjefond på 6,5 %. Over mange år gir dette en såkalt rentesrenteeffekt som kan være veldig hyggelig å ta del i. Men, beveger man seg inn i aksjemarkedet må man tåle å se at verdien svinger underveis.

Spare i barnets navn

Om du sparer i barnets navn så er det barnets penger. Barnet vil få disposisjonsrett på pengene på 18 års dagen. For de aller fleste 18 åringer vil det gå greit å få sparepenger mellom hendene, men det finnes en del eksempler på russefeiringer som er finansiert av sparepenger som muligens har hatt et mer fornuftig formål som intensjon.

Du skal også være klar over at idet øyeblikket barnets saldo overstiger 2G ( 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden som pt utgjør 199 716 kroner) så kreves det samtykke fra Fylkesmannen (tidligere Overformynderiet) for å ta ut av pengene.

Studenter med formue over 428 861 kroner (gjelder 2020) vil få avkortning i stipendet fra lånekassen. Dette kan være en faktor for noen.

I tillegg beregnes inntekter fra renter, utbytte eller gevinst på salg av aksjer og fond som kapitalinntekt. Kapitalinntekt teller likt som arbeidsinntekt slik at høye kapitalinntekter fra fond og aksjer vil påvirke hvor mye barnet kan jobbe før de får lavere stipend. Inntektsgrensen for 2020 er 188 509 kroner. Tjener barnet mer så blir stipendet redusert.

Spare i eget navn

Velger du å spare til barnet i eget navn kan du fint merke sparingen med barnets navn. Slik holder du rede på hva som er formålet med sparingen. Står kontoen eller fondet i ditt navn vil du ha god oversikt på sparingen i egen nettbank til enhver tid, enten du sparer på konto eller fond.

Sparing i eget navn gjør at du selv kan bestemme når tiden er inne for at barnet skal få pengene. Som foreldre unngår man da usikkerheten med hva barnet bruker de oppsparte midlene til. I tillegg kan man porsjonere ut de oppsparte midler over tid, og det kan være en fordel for både foreldre og barn.

Snakke sammen

Som det kommer frem ovenfor er det fordeler og ulemper med begge løsningene, men ikke la det sette en stopper for å etablere sparing. Det viktigste er fortsatt å spare til barnet.

I Sparebanken Sør mener vi at fordelene er flest ved å spare i eget navn, det er også lett og etablere og administrere i fondsportalen i nettbanken og mobilbanken.

Lykke til med sparing til dine håpefulle!

Sparing på konto

Sparing i fond

Trenger dere noen å diskutere med så finner du mange gode rådgivere i Sparebanken Sør.

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank