Meny

Styringsdokumenter

Her finner du en oversikt over sentrale styringsdokumenter i Sparebanken Sør, blant annet vår bærekraftsstrategi og etikkdokument.

Strategi bærekraft

Eierstyring og selskapsledelse

Etikkdokument

Policy ansvarlig kredittgivning

Personvern

Policy klima og miljø

Policy ansvarlige innkjøp

Retningslinjer for innkjøp

Retningslinjer for innkjøp – leverandørærklæring

Policy likestilling og mangfold

Policy ansvarlige investeringer og ansvarlig verdipapirvirksomhet

Policy antikorrupsjon og bestikkelser 

Policy arbeidstaker- og menneskerettigheter

Rutine kundeklager

Rutine varsling ekstern

Rutine varsling intern

Policy interessekonflikt

Policy styrets mangfold

 

(alle lenker åpnes i nytt vindu)