Meny

Bærekraftsbibliotek

Her finner du en oversikt over sentrale bærekraftsdokumenter i Sparebanken Sør, blant annet vår bærekraftsstrategi og etikkdokument.

Strategi bærekraft

Eierstyring og selskapsledelse

Etikkdokument

Grønt, sosialt og bærekraftig produktrammeverk

Policy ansvarlig kredittgivning

Personvern

Policy klima og miljø

Policy ansvarlige innkjøp

Retningslinjer for innkjøp

Retningslinjer for innkjøp – leverandørærklæring

Policy likestilling og mangfold

Policy ansvarlige investeringer og ansvarlig verdipapirvirksomhet

Policy antikorrupsjon og bestikkelser 

Policy arbeidstaker- og menneskerettigheter

Rutine kundeklager

Rutine varsling ekstern

Rutine varsling intern

Policy interessekonflikt

Policy styrets mangfold

Policy antihvitvask og terrorfinansiering

Policy nye og endrede produkter og systemer

 

(alle lenker åpnes i nytt vindu)