Meny

Dokumenter og rapporter

Her finner du rapporter, styringsdokumenter, retningslinjer med mer som også er relevant innenfor bærekraft.

Alle lenker åpnes i nytt vindu.

Bærekraftsrapporter og klimaregnskap

2022

Bærekraftsrapport 2022

Revisorerklæring bærekraft

Klimaregnskap

TCFD-rapport

TNFD-rapport

GRI-matrise

PRB Reporting and Self-Assement – Template 2022

Klimasertifikat 2022 

Klimasertifikat for 2022

(alle rapporter åpnes i nytt vindu)