Meny

Bærekraftsbibliotek

I biblioteket vårt finner du rapporter, styringsdokumenter, retningslinjer med mer.

(alle lenker åpnes i nytt vindu)

Bærekraftsrapporter og klimaregnskap

2021

Bærekraftsrapport 2021

Revisorerklæring bærekraft

Impact analysis UNEP PRB

Klimaregnskap

Faktabok

TCFD-rapport

GRI-matrise

Scorecard

PRB Reporting and Self-Assement – Template 2021

2020

Bærekraftsrapport 2020

Faktabok bærekraft 2020

TCFD-rapport 2020

Bærekraftsundersøkelsen 2020

GRI index 2020

Klimaregnskap 2020

PRB Reporting and Self-Assement – Template 2020

Buildings Portfolio Climate Gas Emissions

(alle rapporter åpnes i nytt vindu)