Meny

Bærekraftsbibliotek

I biblioteket vårt finner du rapporter, styringsdokumenter, retningslinjer med mer.

Alle lenker åpnes i nytt vindu.

Bærekraftsrapporter og klimaregnskap

2022

Bærekraftsrapport 2022

Revisorerklæring bærekraft

Klimaregnskap

TCFD-rapport

GRI-matrise

PRB Reporting and Self-Assement – Template 2022

Klimasertifikat 2022 

Klimasertifikat for 2022

2021

Bærekraftsrapport 2021

Revisorerklæring bærekraft

Impact analysis UNEP PRB

Klimaregnskap

Faktabok

TCFD-rapport

GRI-matrise

Scorecard

PRB Reporting and Self-Assement – Template 2021

(alle rapporter åpnes i nytt vindu)