Meny

Bærekraftsrapporter og klimaregnskap

Her finner du en enkel oversikt over alle våre rapporter omkring bærekraft, inkludert klimaregnskap og GRI-indeks.

Rapporter 2021

Impact analysis UNEP PRB

Rapporter 2020

Bærekraftsrapport 2020

Faktabok bærekraft 2020

TCFD-rapport 2020

Bærekraftsundersøkelsen 2020

GRI index 2020

Klimaregnskap 2020

PRB Reporting and Self-Assement – Template 2020

Buildings Portfolio Climate Gas Emissions

(alle rapporter åpnes i nytt vindu)