Meny

Arkiv finansielle rapporter for Pluss og Sør

Her er Sparebanken Sør sitt arkiv over regnskapsrapporter og årsrapporter.

Sparebanken Sør arkiv for regnskap og presentasjoner 
Regnskap Presentasjon
   
2014  
Pilar III   
Årsrapport   
4. kvartal 4. kvartal 
3. kvartal  3. kvartal  
2. kvartal  2. kvartal  
1. kvartal 1. kvartal 
    

..

Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss arkiv for regnskap og presentasjoner  
     
2013      
Sparebanken Sør   Sparebanken Pluss  
Regnskap Presentasjon Regnskap Presentasjon
       
Pilar III    Pilar III   
Årsrapport   Årsrapport  
4. kvartal  4. kvartal  4. kvartal  4. kvartal 
3. kvartal  3. kvartal  3. kvartal   
2. kvartal  2. kvartal  2. kvartal   
1. kvartal   1. kvartal 1. kvartal   
       
2012      
       
Pilar III       
Årsrapport    Årsrapport  
4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal   
3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal   
2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal   
1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal   
     
2011    
     
Pilar III   Pilar III
Årsrapport   Årsrapport
4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 
3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 
2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 
1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 
2010    
     
Pilar III     
Årsrapport    Årsrapport
4. kvartal  4. kvartal 4. kvartal 
3. kvartal    3. kvartal
2. kvartal    2. kvartal
1. kvartal    1. kvartal
2009    
     
Pilar III     
Årsrapport    Årsrapport 
4. kvartal    4. kvartal 
3. kvartal    3. kvartal 
2. kvartal    2. kvartal 
1. kvartal    1. kvartal 
2008     
     
Pilar III     
Årsrapport    Årsrapport 
4. kvartal    4. kvartal 
3. kvartal    3. kvartal 
2. kvartal    2. kvartal 
1. kvartal    1. kvartal 
2007     
     
Årsrapport    Årsrapport 
    4. kvartal
3. kvartal    3. kvartal 
2. kvartal    2. kvartal 
1. kvartal    1. kvartal 
2006     
     
Årsrapport    Årsrapport 
    4. kvartal
3. kvartal    3. kvartal 
2. kvartal    2. kvartal 
1. kvartal    1. kvartal 
2005    
     
    Årsrapport