Meny

Hvorfor har ikke banken Visa Reservekort lenger?

Visa Reservekort var et kort vi tidligere utstedte i Sparebanken Sør og som vi nå avslutter. Årsaken til at Visa reservekort avsluttes er nye krav til fakturering av kredittkort fra Finanstilsynet. I stedet tilbyr vi Visa kredittkort til våre privatkunder.