Meny

Hvordan melder jeg skade på tilleggsforsikringer til Visa kredittkort?

Skadebehandling håndteres av AIG – verdens største forsikringsselskap. Du melder skade på forsikringer tilknyttet Visa kredittkort ved å sende skademelding til AIG, Postboks 1588 Vika, 0118 Oslo. E-post skadekontoret@aig.com / Tlf. +47 22 00 20 80.