Aksjesparekonto enkelt og mer fleksibelt

  •  

Aksjesparekonto gjør sparing i aksjer og fond enda bedre

Med aksjesparekonto er det enklere og mer fleksibelt å ha sparepengene i aksjer og aksjefond.

Aksjesparekonto vil gjøre at du kan flytte pengene dine mellom ulike aksjefond eller enkeltaksjer, uten at du må betale skatt av gevinsten underveis.

Som et forenklet eksempel kan vi si at om du har investert 10 000 kroner i aksjer og fått 20 prosent avkastning, så kan du selge aksjene og investere de 12 000 kronene i andre aksjer. Uten å betale skatt på gevinsten først.

Du kan også ta ut investert beløp fra aksjesparekontoen, altså de 10 000 kronene i eksempelet, og fortsette å investere avkastningen fra aksjene dine. Det samme gjelder for aksjefond (Fond med minst 80 prosent aksjeandel).

Skatten utløses først når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen.

Aksjesparekonto er her

Ordningen ble vedtatt i Statsbudsjett for 2017. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond.

I statsråd 21. juni 2017 fastsatte regjeringen forskrift om aksjesparekonto, og det ble samtidig fastsatt at reglene trer i kraft fra 1. september 2017. Sparebanken Sør tilbyr nå aksjesparekonto, og samtidig har vi lansert en ny fondsportal som gjør kjøp og salg av fond enklere og bedre enn før.

Flytte dine aksjer og fond

I 2017 vil du, i en overgangsordning, kunne flytte din eksisterende beholdning av aksjer og aksjefond over til aksjesparekontoen uten at dette utløser skatt. Dette er spesielt gunstig for deg som har aksjer eller aksjefond med gevinst, og som du ønsker å bytte ut med andre aksjer eller fond. 

Regjeringen har foreslått å forlenge denne overgangsordningen til også å gjelde for 2018.

Du kan nå etablere aksjesparekonto hos oss.

  • Logg inn i nettbanken.
  • Under "Sparing og plassering" finner du "Ny fondsløsning"
  • Her kan du opprette aksjesparekonto
Av: Hans Jacob Brekke Tidligere blogger
Blogg:
Ikke bare bank