Er det lurt å binde renta?

  •  

Lønner det seg å binde renta eller å ha flytende rente?

Skal du velge fastrente eller flytende rente på boliglånet? Her er fordelene med fastrente og fordelene ved å la rentene svinge.

Fastrentelån er et lån der du binder renten på et avtalt nivå, for et bestemt antall år.

I motsetning til et vanlig boliglån, hvor rentene kan gå opp og ned i den samme perioden. 

I fastrentelånet har du altså den samme renten i avtaleperioden (3, 5 eller 10 år), uavhengig av om den flytende renten endrer seg.

Hva lønner seg?

Fordeler med fast rente

Boliglånet er for de fleste boligeiere den største utgiftsposten i måneden. Med fastrente får du god kontroll og oversikt over de månedlige utgiftene dine.

Det viktigste argumentet for å binde renta er derfor forutsigbarheten. Med fastrentelån sikrer du deg faste kostnader på boliglånet i relativt lang tid fremover.

Det kan være gunstig hvis du er sårbar for renteøkning. Eller om du bare vil vite hvor mye penger du kan bruke på annet enn renter og avdrag, også om 2, 6 eller 9 år.

Unge boligkjøpere

Unge mennesker i etableringsfasen har som regel en strammere økonomi enn de som har vært boligeiere i flere år. Renteøkninger kan derfor ha stor innvirkning på unges privatøkonomi.

Med fastrente, på hele eller deler av boliglånet, har du en «forsikring» mot slike renteøkninger innenfor avtaleperioden.

Unge boligkjøpere er imidlertid også en gruppe som flytter oftere enn de mer etablerte. Dette er et argument som kan tale for flytende rente. Om du har fastrente på boliglånet, er lånet bundet til betingelsene i avtalen både på renten, størrelsen på avdrag og nedbetalingstid. Mer om det nedenfor.

Fordeler med flytende rente

Ønsker du fleksibilitet kan det være lurt å ha flytende rente på boliglånet.

Da kan du når som helst justere størrelsen på avdragene, betale ned hele lånet, refinansiere eller bytte bank.

Hva lønner seg økonomisk?

Fastrenten settes med bakgrunn i forventninger til rentenivået de neste årene. Om ekspertene treffer 100 prosent i sine beregninger, vil det koste akkurat like mye å ha fastrentelån som å ha flytende rente i avtaleperioden.

Men markedet utvikler seg ikke alltid som forventet, og rentene kan gå både opp og ned i perioden. Binder du renta nå har du ingen garanti for at det flytende rentenivået blir høyere enn din faste rente. Eller motsatt. 

Det er derfor ikke lurt å inngå fastrentelån med hensikt om å spare penger på det. 

Avslutte et fastrentelån

I utgangspunktet er det fullt mulig å beholde fastrentelånet ditt, om du skal kjøpe deg ny bolig. Da kan lånet videreføres med de samme betingelsene på den neste boligen. Men lånebeløpet er låst. Så hvis du trenger større lån til den nye boligen, må du ta opp et tilleggslån. 

Det kan likevel komme situasjoner der du ønsker deg ut av avtalen før tiden. Det beregnes da en overkurs eller underkurs.

Har bankens fastrente gått ned etter at du bandt renten på lånet ditt, må du betale deg ut av avtalen din. Prisen på dette tilsvarer differansen mellom rentekostnadene du skulle betalt i resten av avtaleperioden, og rentekostnaden med fastrentebetingelsene som banken tilbyr på avslutningstidspunktet. (Overkurs)

Har fastrenten gått opp i tiden etter du bandt renten, får du penger av banken for å avslutte avtalen. (Underkurs)

Gjør en vurdering

Med dagens lave fastrentesatser, er det smart å ta en vurdering av hva som passer best for deg.

Ønsker du forutsigbarhet, kan fastrentelån være et godt valg for deg. Trenger du mer fleksibilitet, kan boliglån med flytende rente være det beste alternativet. 

Ta gjerne en prat med en av våre rådgivere, for veiledning i forhold til din økonomi.

Les mer om fastrentelån UNG

eller vanlig fastrentelån.

Priseksempel fastrentelån

3 års binding: 5,09 % nom. rente.
Eff. rente 5,27 %, 2 mill., o/25 år, etabl.geb. 3500 kr. Kost. 1 539 368 kr.
Totalt: 3 558 868 kroner.

Priseksempel boliglån

Eff. rente 6,23 %, 2 mill., o/25 år, etabl.geb. 3500 kr. Kost. 1 877 520 kr. Totalt: 3 881 020 kroner.

Av: Hans Jacob Brekke Tidligere blogger
Blogg:
Ikke bare bank