Meny

Sparebanken Sør folkemusikkstipend

Vi deler i samarbeid med Setesdal Spelemannslag ut stipend til unge folkemusikere og folkedansere i Agder og Telemark.

Vi deler ut Sparebanken Sør folkemusikkstipend hvert år

Vi ønsker å støtte og stimulere unge folkemusikere og -dansere fra Agder og tidligere Telemark fylke til videre utvikling og formidling av kunsten sin. Stipendet består av et diplom og 50 000 kroner, og det skal deles ut hvert år. Stipendet blir administrert av Setesdal Spelemannslag og skal deles ut i forbindelse med Setesdal Folkemusikkfestival.

Juryen

Juryen består av tre medlemmer. Ett medlem oppnevnes av Sparebanken Sør, mens Setesdal Spelemannslag oppnevner ett medlem fra Agder og ett medlem fra Telemark.

Slik søker du

Søkeren må sende inn søknaden sin på e-post eller i posten. Søknaden må inneholde en skriftlig søknad som beskriver et tiltak det søkes stipend til, samt en videopresentasjon. I videoen må søker presentere seg selv og tiltaket, i tillegg til å spille, synge, kvede eller danse. Videoen kan også inneholde et opptak fra en kappleik.

Søknadsfrist 1. mai

  • Søknadsfrist for stipendet i 2024 er 1. mai.
  • Vi offentliggjør mottaker av stipendet innen 10. juni.
  • Søknad og videoopptak skal sendes til  post@setesdalspelemannslag.no eller i posten til Astri Rysstad, Malmvegen 17 G, 4755 Hovden.

Eksempel på tiltak det kan gis støtte til

Det kan gis støtte til studiopphold på steder som Raulandsakademiet eller Ole Bull Akademiet. Tiltaket kan også være opplæring hos en mester - tidligere ble ofte tradisjonen videreført til neste generasjon via personlig overføring.

Andre typer tiltak kan være å tilegne seg kunnskap eller evne til formidling og presentasjon av kunsten sin. I dag vektlegges også evnen til verbalt å kunne formidle bakgrunn og historiske hendelser knyttet til framføring for ulike typer publikum.

Illustrasjonsbilde | konsertbilde

Musikkpris

Vi deler ut Sparebanken Sør Musikkpris i samarbeid med Sørf (Sørnorsk kompetansesenter for musikk) til unge talenter i Agder og Telemark.
Foto av de fire nominerte til Sparebanken Sør Kunstnerpris 2020

Sparebanken Sør Kunstnerpris

Kunstnerprisen deles ut annethvert år til en ung kunstner fra regionen. Prisen er på 150 000 kroner. Sparebanken Sør Kunstnerpris har etablert seg som en viktig pris for unge kunstnere fra Agder. 

Illustrasjonsfoto til samfunnsansvar

Sparebanken Sør Idrettsstipend

Vi ønsker å hjelpe unge idrettstalenter i regionen med å nå sine mål. Derfor gir vi ut Sparebanken Sør Idrettsstipend.

Søk midler til turløyper via Sparebanken Sør turstimidler

Sparebanken Sør turstimidler

To million kroner skal gis til gode turstiprosjekter i år - les mer her.