Meny

Sparebanken Sør Kunstnerpris

Kunstnerprisen deles ut annethvert år til en ung kunstner fra regionen. Prisen er på 150 000 kroner. Sparebanken Sør Kunstnerpris har etablert seg som en viktig pris for unge kunstnere fra Agder, og i 2018 deles den ut for syvende gang. Sørlandets Kunstmuseum forvalter prisen i samarbeid med banken.

Vi ønsker å være en ansvarlig og entusiastisk bidragsyter til samfunnet. Vi ønsker å bidra til bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling gjennom å skape verdier for landsdelen. Derfor støtter vi prosjekter innenfor kultur, idrett og andre områder som bidrar til å skape en god atmosfære i våre lokalsamfunn.

Banken ønsker å bidra til vekst og utvikling for landsdelen, og det gjør vi blant annet gjennom å støtte opp om kulturelle aktiviteter. Et levende kunst- og kulturmiljø er viktig både for enkeltmennesker og for lokalsamfunnet for øvrig. Derfor har vi opprettet Sparebanken Sør Kunstnerpris.

Det er utrolig mye talent og kreativitet på den yngre kunstscenen i regionen vår. Og gjennom prisen ønsker vi å løfte frem og inspirere unge, lokale kunstnere.

Kunstnerpris i samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum

Sparebanken Sør Kunstnerpris deles ut hvert andre år i samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum. Prisen på 150 000 kroner tildeles en ung utøvende kunstner som utmerker seg innenfor det visuelle kunstfeltet. Prisen er også opprettet for å synliggjøre og fremme samtidskunst på Agder og gi anerkjennelse til landsdelens unge kunstnere på dette området.

Det er Sørlandets Kunstmuseum som innstiller inntil seks kandidater som enten er fra Agder eller er virksomme her. Alle de nominerte får vist egne arbeider i en egen utstilling på kunstmuseet.

Utstilling Sparebanken Sør Kunstnerpris 2018

De nominerte til Sparebanken Sør Kunstnerpris 2018

Det er tre nominerte kandidater til årets Sparebanken Sør Kunstnerpris, og du kan få med deg deres verk i utstillingen på Sørlandets Kunstnumseum. De tre nominerte er Bjarne Bare, Sigve Knutson og Tokyo Twins. Prisen deles ut 28. november 2018.