Meny

Sparebanken Sør Idrettsstipend

Vi ønsker å hjelpe unge idrettstalenter i regionen med å nå sine mål. Derfor gir vi ut Sparebanken Sør Idrettsstipend.

Illustrasjonsfoto | Sparebanken Sør Idrettsstipend

Sparebanken Sør støtter mange idrettslag, og idrett utgjør en stor del av gavemidlene som gis til barn og unge. Vi er opptatt av at støtten skal gå til breddeaktiviteter, slik at vi kan bidra til at flest mulig får benytte seg av støtten.

Vi ønsker også å støtte enkeltprestasjonene

Vi ser i tillegg at vi kan bidra til at flere av landsdelens beste utøvere innen forskjellige idretter kan få muligheten til å nå toppnivået innen sin idrett.

Vi tror stipendordningen kan gi unge utøvere innen flere idretter økt motivasjon og mulighet til å prestere på et høyt nivå. Vår posisjon som regionens største bank tilsier at vi tar et ansvar her. Målet vårt er å skape stolthet rundt enkeltprestasjoner, utvikle gode forbilder, og gi positive assosiasjoner til regionen.

Sparebanken Sør samarbeider med Olympiatoppen Sør og idrettskretsene i Agder og Vestfold og Telemark, som har sagt seg villige til å administrere stipendordningen.

Kriterier for å søke Sparebanken Sør Idrettsstipend

Kriterier for å kunne søke på Sparebanken Sør Idrettsstipend er blant annet at du er mellom 19 og 25 år når du søker, og du må bo i eller har bodd i ett av våre fylker gamle Telemark eller Agder. Dersom du ikke bor i området, må du representere en klubb i Agder eller gamle Telemark. Du kan være individuell utøver eller drive med paridrett. I tillegg må du for å kunne motta Sparebanken Sør Idrettsstipend prestere på et høyt nivå i din idrett, og du må ha ambisjoner om å bli toppidrettsutøver.

Hva kan idrettsstipendet brukes til? 

Stipendet kan brukes til alt som kan føre til å nå målet om å bli en toppidrettsutøver. Det deles ut 600 000 kroner, størrelsen på hvert stipend er 50 000 kroner per utøver. Det tildeles 12 stipender til sammen i Agder, gamle Telemark, eller kommunene Sandefjord, Hå, Time og Klepp.

Stipendet kan brukes til alt som kan tilrettelegge for å kunne utvikle seg til å bli en enda bedre utøver, f.eks. studier koblet sammen med idrett, samlinger og utstyr og dekking av levekostnader og utgifter for å kunne trene optimalt.

Sparebanken Sør ønsker å være en ansvarlig og entusiastisk bidragsyter til samfunnet. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling gjennom å skape verdier for landsdelen. Vi støtter prosjekter innenfor kultur, idrett og andre områder som bidrar til å skape en god atmosfære i våre lokalsamfunn.

Vinnere av Sparebanken Sør Idrettsstipend 2023

Vinnere av Sparebanken Sør Idrettsstipend 2022

Vinnere av Sparebanken Sør Idrettsstipend 2021

Relatert innhold

Vi støtter lokalsamfunnet med gaver

Vi sponser

Ved å sponse formål i Agder og Vestfold og Telemark, ønsker vi å uttrykke og forsterke bankens verdier.
Vi støtter fotballskole for barna

Søk om gaver

Gjennom utdeling av gaver ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling i landsdelen.
Illustrasjonsbilde | konsertbilde

Musikkpris

Vi deler ut Sparebanken Sør Musikkpris i samarbeid med Sørf (Sørnorsk kompetansesenter for musikk) til unge talenter i Agder og Telemark.