Slik griller du trygt

 •  

Ha alltid godt med vann, og gjerne et brannslukkingsapparat tilgjengelig ved bålbrenning og grilling

Hvert år er uforsiktig grilling årsak til både skogbrann og husbrann. De fleste brannene kunne vært unngått.

Sommeren er her.
Og inviterer til sol, utekos og grilling.

Sesongen er forøvrig også tid for tørt vær, og hyppige varsler om skogbrannfare. Derfor må du alltid utvise forsiktighet, når du skal grille.

Nederst i dette innlegget finner du viktige grillvettregler, både for bruk av engangsgrill, kullgrill og gassgrill.

Første bud er at all grilling med åpen ild skal foregå utendørs. Selvsagt for de fleste, men ikke for alle. I Frende Forsikring har vi faktisk registrert flere grill-skader innendørs, som kunden som meldte fra om at stuegulvet var skadet etter bruk av engangsgrill.

Uforsiktig

Vi ser ofte at uvettig grilling og uforsvarlig håndtering av grill og aske etter bruk er årsak til brann. Grilling for tett på husvegg og grillaske i søppelspannet er blant andre brannårsaker skadeavdelingen i Frende har registrert.

Generelt kan vi si at for mye alkohol og grilling, eller annen bruk av ild, ikke hører sammen.

Brennhett

Ifølge Landbrukets Brannkomite viser forsøk at en liten kulegrill med grillbriketter kan være varm i mellom 7 og 10 timer dersom den ikke slokkes. Engangsgrillene blir svært varme på undersiden, og vil kunne antenne eller skade underlaget.

Du må derfor ikke sette engangsgrillen på brennbart materiale. Verken inne eller ute. Sett den på grus, sand eller stein, ikke på planker eller gress.

Så lenge grillen er varm må du holde den under oppsyn. Og la aldri barn eller kjæledyr være alene, eller leke, i nærheten av en tent grill.

Husk å slukke

Vi er glade i engangsgrillen her til lands, den er kjapp og grei i bruk, men ikke fullt så grei å slukke. Det tar lang tid!

Vi anbefaler at du bruker godt med vann til å kjøle og slukke. Bruker du ikke nok, vil vannet fordampe og selv glør inni småvått brensel kan tenne på nytt.

Vi minner samtidig om at det er generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark mellom 15. april og 15. september. Dette gjelder også engangsgrill.

Heidi Tofterå Slettemoen
Kommunikasjonsansvarlig i Frende Forsikring.

Sparebanken Sør er medeier i Frende, bestill forsikring hos oss her.

Grillvettreglene 

Engangsgrill/kullgrill

 • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.
 • Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.
 • Vær varsom ved opptenning av grillen.
 • Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.
 • Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk.

Gassgrill

 • Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt.
 • Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet.
 • Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.
 • Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer.
 • Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted.

Felles for all grilling

 • All grilling skal foregå utendørs.
 • Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
 • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.
 • For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
 • Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig. 

Kilde: Brannvernforeningen

Er du godt nok forsikret? Snakk med rådgiveren din om forsikring, eller bestill forsikringene selv på nett.

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank