Milliongave til lokale skolekorps

  •  

KORPSGAVE: Sparebanken Sør gir 2,5 millioner kroner i gave til skolemusikkorps.

Vi slår på stortromma, og deler ut pengegaver til alle skolekorps i kommunene vi har kontorer.

Det er ikke lenge siden vi feiret 17. mai med flagg, is, pølser og korpsmusikk. Sistnevnte er for mange selve lyden av grunnlovsfeiringen.

Vi ønsker nå å gi en ekstra oppmerksomhet til skolekorpsene for å vise at vi setter pris på all øvingen, den frivillige innsatsen og dugnadsånden som lever i korpsmiljøene i landsdelen vår. Derfor deler vi ut til sammen 2,5 millioner kroner til skolekorpsene i de kommunene vi har lokale avdelinger i dag. Etter fusjonen i januar teller dette 32 kommuner i Agder og Telemark, og rundt 60 skolekorps.  

Størrelsen på gaven vil bli fordelt etter antall medlemmer i korpsene.

Jubileum i Sparebankforeningen

Korpsgaven offentliggjøres i anledning Sparebankforeningens 100-årsjubileum som markeres med gaveutdelinger over hele landet 12. juni. Sparebanken Sørs historie strekker seg imidlertid enda lenger tilbake, til etableringen av Christianssands Sparebank i 1824 og Arendal Sparebank i 1825.

Felles for alle sparebankene er grunnideen om å støtte opp om gode krefter i lokalsamfunnene. Sparebankene og sparebankstiftelsene er gjennom sin gavevirksomhet den største private bidragsyter til kultur, idrett og frivillighet i Norge.

Som selvstendig sparebank holder vi på denne tradisjonen med å gi pengegaver til allmennyttige formål. Totalt har Sparebanken Sør 25-30 millioner kroner tilgjengelig til slike gaver i 2014.

Alle kan søke om støtte til gode tiltak i regionen.

Gavedryss

I forbindelse med jubileet i Sparebankforeningen gir vi i tillegg til korpsgaven også betydelige beløp til andre gode formål.

Blant annet:

  • 1,4 millioner kroner til DNT Sør (Oppgradering og bygging av ny hytte)
  • 500 000 kroner til Sjøfartsmuseet i Grimstad
  • 170 000 kroner til Kragerø seilforening (Nytt telt til arrangement i havna)
  • 60 000 til Øyslebø menighet (Nye stoler)
  • 50 000 kroner til Stiftelsen Meta Hansens Hus i Lillesand
  • 100 000 kroner til Lindesnes Jeger - og Fiskeforening (Nytt leirdue-anlegg)
  • 300 000 kroner til Hidra Fotballklubb i Flekkefjord (Ny kunstgressbane)
  • 200 000 kroner til RS 30 Risør (Nye seil til gammel redningsskøyte)
  • 250 000 kroner til Kystkulturuka i Tvedestrand (Ny mobil scene)

Gaveutdelingene er noe av det som er givende med å jobbe i Sparebanken Sør. En andel av overskuddet vårt går tilbake til menneskene i lokalmiljøet, for å skape aktivitet og vekst i Agder og Telemark.

Vi tror gavene kommer godt med, og vil glede mange!

Av: Geir Bergskaug Administrerende direktør
Blogg:
Ikke bare bank