Meny

Prosjektforsikring

En prosjektforsikring dekker plutselige og uforutsette skader på prosjekter du har innen bygg, anlegg eller montasje, inkludert naturskade. Den dekker også materialer og varer på forsikringsstedet som skal være en del av det ferdige bygget/anlegget.

Forskjellen på årsprosjekt- og enkeltprosjektforsikring

Årsprosjektforsikring dekker alle byggearbeid, anleggs- eller montasjearbeid i løpet av ett år. Prisen på forsikringen beregnes ut fra årsomsetningen.

En enkeltprosjektforsikring dekker et enkelt bygg-, anleggs- eller montasjearbeid. Forsikringen er tidsavgrenset og blir ikke fornyet ved avtalens utløp. Prisen på forsikringen beregnes ut fra kostnader ved ferdigstilelse av hele prosjektet, og enkeltprosjektet er forsikret for inntil den forsikringssummen som er avtalt.

Dekning av verktøy og utstyr

Prosjektforsikring dekker også verktøy, hjelpeutstyr, brakker, boder og kontorutstyr på prosjektsteder inntil forsikringssummen som er avtalt. Skade på egne materialer på fast lagersted dekkes med inntil 300 000 kroner. Tyveri dekkes bare når tyveri skjer fra bygning. 

Prosjektforsikring