Meny

Arbeidsmaskinforsikring

Trenger du arbeidsmaskinforsikring, anbefaler vi å ta kontakt for å få en forsikring tilpasset bedriften din. Hvilke behov bedriften din har kan være forskjellig fra andre bedrifter, og dersom du skal forsikre flere arbeidsmaskiner, kan vi se på muligheter for en fast prisordning.

Om arbeidsmaskinforsikring

Du kan velge mellom tre forskjellige dekninger på arbeidsmaskinene dine, i tillegg til skade på gods og/eller motor. 

Dette dekker ansvarsforsikring på arbeidsmaskinen

Ansvarsforsikring på en arbeidsmaskin er todelt. Forsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven (BAL). Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for ting- og personskade inntil 150 G ved bruk av gravemaskin eller annen arbeidsmaskin som i bilansvarsloven ikke er å regne som trafikkansvar. Den dekker også rettshjelp.

Kasko er mest vanlig

Du utvide dekningen ved å kjøpe delkasko eller kasko på arbeidsmaskinen - dette kan rådgiveren vår hjelpe deg å finne ut av.  

Om verdien på arbeidsmaskinen

Verdien på arbeidsmaskinen skal tilsvare markedsverdien. Kjøpspris minus mva. legger grunnlaget for verdivurderingen på nye arbeidsmaskiner. Når arbeidsmaskinen har vært forsikret en stund, er det dermed smart å justere verdien på den.

Ofte stilte spørsmål om arbeidsmaskinforsikring

Hvordan forsikres tilleggsutstyr til arbeidsmaskinen?

Hvordan forsikre håndverkers verktøy?

Hvilke krav stiller Frende til sikring av verktøy i bil?

Er glasskader dekket på en arbeidsmaskinforsikring?

Dekkes berging av arbeidsmaskin fra terreng?

Vi tilbyr arbeidsmaskinforsikring via Frende forsikring