Meny

Huseierforsikring næringsbygg

Huseierforsikringen for næringsbygg vi tilbyr via Frende Forsikring dekker næringsbygg eller den delen av bygget som brukes til næringsvirksomheten din. Forsikringen kan tilpasses bedriften og deres behov.

Huseierforsikring

Dette dekkes av forsikringen

Forsikringen for huseier næringsbygg dekker brannskader, skader etter tyveri, vannskader og naturskader, i tillegg til annen bygningsskade. Bruddskade på glassruter dekkes med inntil 20 000 kroner, med mindre bedriften har avtalt en høyere sum. Du kan velge å legge til skader på andre eiendeler og inventar i forsikringen dersom dette er noe som bedriften ønsker.

Forskjellen på fullverdi og førsterisiko i huseierforsikring næringsbygg

Dersom bygget ditt har fullverdiforsikring, er hele kostnaden ved å gjenoppbygge en lik bygning dekket. Med førsterisiko er erstatningen begrenset til forsikringssummen som er avtalt.

Når trenger du panteattest?

Bankene og forsikringsselskapene i Norge har inngått en avtale som innebærer at det som oftest ikke er behov for panthaverbekreftelser. Bankene skal derfor ikke be om slike bekreftelser dersom pantelånet er under 50 millioner kroner.

Kommuner som gir startlån kan be om å få panthaverbekreftelse fordi avtalen mellom bankene og forsikringsselskapene ikke gjelder overfor kommuner. Dersom banken ønsker en bekreftelse, kan bedriften legge frem forsikringsbeviset.