Meny

Depositumskonto

Ved utleie av boliger er det vanlig at utleier og leietaker oppretter en depositumskonto sammen. Et depositum betales inn på kontoen som sikkerhet gjennom utleieforholdet. Depositumsbeløpet er sperret, og begge parter må gi tillatelse til at pengene går ut av kontoen.

Slik bestiller du depositumskonto i nettbanken

Ha dette klart

  • Kopi av leiekontrakt
  • Adressen til utleieenheten
  • Navn, fødsels- og personnummer, e-post og telefonnummer til leietaker

Utleier bestiller

  • Utleier bestiller depositumskonto i nettbanken, velg Dine kontoer og Ny konto fra menyen
  • Utleier betaler etableringsgebyret, det koster 500 kr å opprette kontoen selv i nettbanken. Se under for opprettelse av depositumskonto uten BankID.
  • Bestill depositumskonto

Om opprettelse av depositumskonto

Leietaker mottar melding

Leietaker mottar SMS og e-post med lenke til signeringsprosessen for depositumskonto. Klikk på e-postlenken, logg inn med BankID, bekreft og signer avtale(r) med BankID. Depositumskonto er nå opprettet og tilgjengelig i leietakers og utleiers nettbank. Kontoen står i minus inntil leietaker har overført det avtalte depositumsbeløpet til kontoen.

Regler for depositumskonto

Depositumsbeløpet kan ikke overstige seks måneders husleie. Leietaker eier kontoen og får rentene, mens utleier kan se kontoen i sin nettbank. Depositumsbeløpet er sperret slik at verken leietaker eller utleier kan ta ut pengene uten samtykke fra den andre. Leietaker må være over 18 år.

Avslutning av depositumskonto

Når leieforholdet opphører, frigir utleier depositumskontoen og den blir omgjort til en ordinær brukskonto for leietaker. Leietaker får da melding om at kontoen er frigitt, og kan bruke kontoen som en vanlig brukskonto. Ved uenighet om fordeling av depositumsbeløpet må saken avgjøres av rettssystemet.

Oppretting av depositumskonto uten BankID

Bestill BankID eller opprett manuelt

Hvordan oppretter jeg depositumskonto?

Hvordan avslutter vi depositumskonto?


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen