Meny

Ny prismodell for fondssparing

Fra og med 1. april 2020 endrer vi prismodellen for fondssparingen din. Du trenger ikke foreta deg noe, alt gjøres automatisk av oss og Norne.

Fra april vil vi tilbakeføre hele returprovisjonen fra fond tilbake til deg som er fondskunde hos oss. Honorar til oss og Norne for de tjenestene som utføres, avregnes fremover direkte mot porteføljen din.

Dagens modell

I dag trekkes det et forvaltningshonorar løpende fra fondet ditt, og banken mottar en andel av dette som returprovisjon.

Ny modell

Fremover vil andelen som utbetales Norne og oss tilbakeføres til din fondssparing. Avtalen og vilkår for fondshandel endrer seg som følge av nytt prissystem. Tilbakeføringen av returprovisjoner vil bli gjort kvartalsvis, første gang i august, og de kommer i form av kjøp av nye andeler til porteføljen din.

Etter endringen vil betaling til banken gjøres ved kvartalsvis salg av fondsandeler som tilsvarer honoraret. Du trenger ikke gjøre noe.

Detaljer om prissystemet

Kostnaden på fondssparingen finner du i portalen for fondssparing som du når via nettbanken og mobilbanken. Du kan se flere detaljer om prisendringene på Norne Securities egne nettsider (åpnes i nytt vindu).