Meny

Vi har sendt inn en lønnsfil for første gang, men finner den ikke under registrerte betalinger. Hva er feil?

Administrator må gi brukeren rettigheter til «Lønn» under «Administrasjon» - «Brukere» og «Kontorettigheter», Kolonne for lønn må krysses av på konto for utbetaling.