Meny

Hvordan bli bankkunde i Norge

Dersom du trenger å åpne en konto i Sparebanken Sør, kan det være nyttig å lese følgende informasjon som forklarer hvordan du gjør det og hvorfor vi stiller de spørsmålene vi gjør.

For å åpne konto

Hva trenger du for å åpne konto om du bor i Norge?

  • Ifølge norsk lov må alle bankkunder ha et norsk personnummer*
  • Fyll ut skjemaet og besøk en av våre kontorer for å vise frem legitimasjon

Bli kunde dersom du allerede har BankID

Har du allerede BankID utstedt av en norsk bank? 

Bli kunde og åpne konto umiddelbart.

Ta dette med til banken

  • Gyldig pass (ikke nødpass), norsk immigrantpass eller reisedokument for flyktninger
  • Dokumenter som viser inntekt i Norge (som f.eks. ansettelseskontrakt, studiestøtte osv.)
  • Dokumenter som viser fødsels- og personnummer eller D-nummer
  • Oppholdstillatelse for borgere av land utenfor EU/EØS
  • Norsk fødselsattest eller bekreftelse på foreldreansvar fra Folkeregisteret

Kontoen din er klar når

Når vi har fått alle nødvendige dokumenter, inkludert ditt norske personnummer, så kan vi åpne konto til deg. Da kan du også logge inn i nettbanken og få tilgang til andre ønskede produkter og tjenester.

*Viktig informasjon om ditt personnummer

Ifølge norsk lov må alle bankkunder ha et norsk fødsels- og personnummer. Du må be om et personnummer fra Skatteetaten. Søknader blir vanligvis behandlet i løpet av seks uker. Her er en lenke til mer informasjon på Skatteetatens nettside.

Hvorfor stiller vi spørsmål?

Når du skal bli kunde, må du svare på noen spørsmål og legge ved et skjema til søknaden din. Vi gjør dette delvis på grunn av norsk lov, slik mange andre land også krever. Alle norske banker må følge disse reglene for å unngå økonomisk kriminalitet.

Vi vet at de fleste av kundene våre er ærlige, men for å finne de få som ikke er det, må vi stille alle de samme spørsmålene - uten unntak. Når du svarer på spørsmålene våre, bidrar du til å forhindre ulovlige handlinger.

Vi stiller også spørsmål for å bli kjent med deg som kunde og for å gi deg best mulig service, og dette vil vi fortsette med fremover. Vi spør deg kanskje om hvor penger kommer fra eller hvorfor du trenger å bruke enkelte av våre tjenester, for eksempel. All informasjon om deg er konfidensiell, jamfør taushetsplikten.

FATCA / Skatteplikt i USA

Den amerikansk skatteloven FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) har ført til en avtale mellom USA og Norge som innebærer at norske finansielle institusjoner må samle og rapportere opplysninger om kontoer eid av amerikanske statsborgere til Skatteetaten, som deretter videreformidler opplysningene til amerikanske skattemyndigheter (IRS).

Med amerikanske statsborgere menes personer som bor i USA, har statsborgerskap (inkludert dobbelt statsborgerskap), eller har en permanent oppholdstillatelse i USA (Green Card) eller er foretak som er registrert i USA.

CRS

CRS står for "Common Reporting Standard", og er et sett med regler fastsatt av OECD, som innebærer at de deltakende land skal utveksle opplysninger om finansielle konti med fremmede jurisdiksjoner.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen