Meny

Renteswap

En renteswap, eller en rentebytteavtale, er en avtale om å bytte rentebetingelser fra flytende til fast (eller omvendt). Renteswap kan for eksempel kombineres med et lån med flytende rente, for å sikre seg mot endringer i NIBOR-renten. Kontakt gjerne Sparebanken Sør Markets dersom du har spørsmål knyttet til renteswap.

Slik fungerer renteswap

Eksempel på renteswap

Delsikring med renteswap

Om renteswap og markedsverdi