Meny

Valgkomiteene

Forstanderskapet velger en valgkomité blant forstanderskapets medlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 8 medlemmer og 4 varamedlemmer, hvorav 1 ansattes representant, dog slik at alle gruppene i forstanderskapet er representert. Vi har i tillegg flere andre valgkomiteer.

Valgkomiteen forbereder valg på

  • leder og nestleder i forstanderskapet
  • leder, nestleder, medlemmer, varamedlemmer til styret minus de ansattes representanter
  • leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen
  • innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet

Medlemmer og varamedlemmer


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen