Meny

Styret

Styret velges av forstanderskapet og skal bestå av 8 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret leder bankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak.

Styrets medlemmer og varamedlemmer

Medlemmer

 • Stein A. Hannevik, leder
 • Inger Johansen, nestleder
 • Mette Harv
 • Knut Sæthre
 • Merete Østby
 • Erik Tønnesen
 • Jan Erling Tobiassen, ansattes representant
 • Gunnhild Tveiten Golid, ansattes representant

Varamedlemmer

 • Trond Randøy, fast møtende
 • Tina M. Kvale, ansattes varamedlem for Gunnhild Tveiten Golid
 • Thomas Schulz, ansattes varamedlem for Jan Erling Tobiassen

Styret møtes normalt 10 ganger per kalenderår. Styrets godtgjørelse er tilgjengelig i årsrapportene til Sparebanken Sør.

Mer om styrets bakgrunn finner du her

Styrets utvalg

Revisjonsutvalg

 • Mette Harv, leder
 • Erik Tønnesen
 • Jan Erling Tobiassen

Revisjonsutvalget møtes normalt 5 ganger per kalenderår.

Risikoutvalg

 • Stein Hannevik, leder
 • Knut Sæthre
 • Jan Erling Tobiassen

Risikoutvalget møtes normalt 9 ganger per kalenderår.

Godtgjørelsesutvalg

 • Inger Johansen, leder
 • Mette Harv
 • Jan Erling Tobiassen

Godtgjørelsesutvalget møtes normalt 3 ganger per kalenderår.

Gavekomite

 • Stein Hannevik, leder
 • Inger Johansen

Gavekomiteen møtes normalt 9 ganger per kalenderår.

Teknologiutvalg

 • Merete Østby, leder
 • Erik Tønnesen

Teknologiutvalget møtes normalt 4 ganger per kalenderår.

Stein Hannevik

Mer om styret

Her finner du litt kortfattet informasjon om styrets medlemmer. 


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen