Meny

Styret

Styret velges av forstanderskapet og skal bestå av 8 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret leder bankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak.

Medlemmer

 • Stein A. Hannevik, leder
 • Inger Johansen, nestleder
 • Mette Harv
 • Knut Sæthre
 • Merete Østby
 • Erik Tønnesen
 • Jan Erling Tobiassen, ansattes representant
 • Gunnhild Golid Tveiten, ansattes representant

Varamedlemmer

 • Trond Randøy, fast møtende
 • Kristine Lillebø, ansattes varamedlem for Gunnhild Tveiten
 • Thomas Schulz, ansattes varamedlem for Jan Erling Tobiassen

Styrets godtgjørelse er tilgjengelig i årsrapportene til Sparebanken Sør.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen