Meny

Styret

Styret velges av generalforsamlignen og skal bestå av 8 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret leder bankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.

Styrets medlemmer og varamedlemmer

Alle styremedlemmer og varamedlemmer er uavhengig av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Medlemmer

 • Knut Ruhaven Sæthre, leder
 • Mette Harv, nestleder
 • Merete Østby
 • Erik Tønnesen
 • Eli Giske
 • Trond Randøy
 • Tina Maria Kvale, ansattes representant
 • Hans Arthur Frigstad, ansattes representant

Varamedlemmer

 • Kim Steinsland, fast møtende
 • Britt Ytterbø, ansattes varamedlem for Tina M. Kvale
 • Thomas Schulz, ansattes varamedlem for Hans Arthur Frigstad

Styret møtes normalt 10 ganger per kalenderår. Styrets godtgjørelse er tilgjengelig i årsrapportene til Sparebanken Sør.

Mer om styrets bakgrunn finner du her

Styrets utvalg

Revisjonsutvalg

 • Erik Tønnesen, leder
 • Trond Randøy
 • Hans Arthur Frigstad

Revisjonsutvalget møtes normalt 5 ganger per kalenderår.

Risikoutvalg

 • Mette Harv, leder
 • Knut Ruhaven Sæthre
 • Hans Arthur Frigstad
 • Eli Giske

Risikoutvalget møtes normalt 9 ganger per kalenderår.

Godtgjørelsesutvalg

 • Merete Østby, leder
 • Trond Randøy
 • Hans Arthur Frigstad

Godtgjørelsesutvalget møtes normalt 3 ganger per kalenderår.

Teknologiutvalg

 • Merete Østby, leder
 • Erik Tønnesen
 • Eli Giske

Teknologiutvalget møtes normalt 4 ganger per kalenderår.

Knut Sæthre

Mer om styret

Her finner du litt kortfattet informasjon om styrets medlemmer. 


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen