Meny

Konsernledelsen

Konsernledelsen har den daglige ledelsen av banken og skal sørge for at banken drives i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte. Konsernledelsen er ansvarlig for den daglige forretningsvirksomheten overfor forstanderskapet og styret, samt videreutvikling av banken og bankens økonomiske disposisjoner.

Bilde av Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken SørGeir Bergskaug (1960)
Konsernsjef fra 1. november 2010. Arbeidet i Gjensidige som direktør og konserndirektør (1999-2010), styreleder i Gjensidige Bank (2008-2010), banksjef/direktør i DnB NOR (1988-1999). Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Tilleggsutdannelse fra Harvard Business School i Boston - GMP, INSEAD Fontainebleau Frankrike - MBA. Antall egenkapitalbevis: 83 203.
  Bilde av Bente Svensen, konstituert direktør personmarkedsdivisjonenBente Svensen (1979)
Konstituert konserndirektør personmarked. Ansatt i banken siden 2006. Har hatt ulike roller, blant annet finansiell rådgiver, systemansvarlig fagsystem, prosjektleder, avdelingsleder PM og leder for salgssenter PM. Utdannet fra UiA med en bachelor i sykepleie, samt Bachelor of Management fra BI. Ferdigstiller Master of Management på BI juni i år. Antall egenkapitalbevis: 512.
     
Gunnar Thomassen, direktør bedriftskundedivisjonenGunnar P. Thomassen (1965)
Konserndirektør bedriftskundedivisjonen. Tidligere arbeidet i Sparebanken Sør som direktør for personkundedivisjonen, regiondirektør og banksjef. Erfaring også fra Ernst & Young Management Consulting og Industrifondet/SND. Utdannet sivilingeniør fra NTNU, linje for industriell økonomi. Styreleder i Sørlandets Forsikringssenter, styremedlem i Sørmegleren og i Norne Securities. Antall egenkapitalbevis: 3718.
  Bilde av Gry Moen, direktør i Sparebanken SørGry Moen (1963)
Konserndirektør forretningsutvikling fra 2011. Var daglig leder i ABCenter Holding (2009-2010) og markedsdirektør i Sparebanken Sør (2006-2009). Har tidligere erfaring fra bl.a. Statoil, Telenor og LOS / Agder Energi. Utdannet fra Trondheim Økonomiske Høyskole / Ecôle Superiéure de Commerce Grenobles / Nantes / BI, Master of Management. Styremedlem i Bits og varamedlem til styret i Balder Betaling. Antall egenkapitalbevis: 732.
     
Bilde av Marianne Lofthus, direktør i Sparebanken SørMarianne Lofthus (1961)
Konserndirektør kapitalmarked fra 1. januar 2014 og daglig leder i Sparebanken Sør Boligkreditt. Var finanssjef i Sparebanken Pluss (2003 – 2013) og har mange års erfaring fra finans-virksomhet i Sparebanken Pluss, Norsk Hydro og Sparebanken NOR. Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Antall egenkapitalbevis: 1228.
  Bilde av Bjørn Friestad, direktør i Sparebanken SørBjørn A. Friestad 
(1959)

Konserndirektør risikostyring fra 1. januar 2014. Har bred erfaring fra ulike virksomhetsområder i Sparebanken Agder / Sparebanken Pluss siden 1986, med ansvar for kreditt og forretningsutvikling (2001–2013). Utdannet siviløkonom og aut. finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole. Medlem av Finans Norges «Fagutvalg Soliditet». Antall egenkapitalbevis: 5083.
     
Bilde av Rolf Søraker, direktør i Sparebanken SørRolf H. Søraker (1960)
Konserndirektør stab fra 1. januar 2014. Tidligere arbeidet i Sparebanken Sør i ulike roller siden 1986, og som direktør konsernstab (2006–2013). Har tidligere erfaring fra skoleverket og forsvaret. Utdannelse fra Forsvaret, Høyskolen i Telemark og BI, Master of Management. Antall egenkapitalbevis: 2608.
  Foto av Steinar Breen, direktør for strategi og complianceSteinar Breen (1976)
Konserndirektør strategi fra 1. april 2020. Var tidligere associate partner i EY sin konsulentvirksomhet for bank og finans. Har også erfaring fra Accenture. Er utdannet siviløkonom, cand. oecon. og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole. Varamedlem til styret i Sparebanken Sør Boligkreditt. Antall egenkapitalbevis: 1578. 
     
Eva Kvelland, direktør for marked og kommunikasjonEva Kvelland (1980)
Konserndirektør marked og kommunikasjon fra 16. august 2021. 20 års erfaring fra politikk og samfunnsliv, og var bl.a. leder for marked og kommunikasjon i Stine Sofies Stiftelse, kommunikasjonrådgiver i Ordkraft og politisk rådgiver for statsråd Lars Sponheim. Styremedlem i Sørmegleren. Utdanning: master i offentlig politikk og ledelse, UiA samt bachelor i statsvitenskap, UiA. Antall egenkapitalbevis: 772.
  Steinar Vigsnes er CFO i Sparebanken SørSteinar Vigsnes (1980)
Konserndirektør økonomi (CFO) fra juni 2022. Har arbeidet i banken siden 2009 som controller (2009-2013) og økonomisjef (2014-2022). Har tidligere erfaring som revisor. Utdannet siviløkonom fra Universitet i Agder.
Antall egenkapitalbevis: 6718.

 


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen