Meny

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.

Fordeling av medlemmer

Generalforsamlingen består av 28 medlemmer  og 22 varamedlemmer. Fordelingen av medlemmene består av fire grupper:

  • 7 kundevalgte medlemmer og 7 varamedlemmer fordelt på tre valgkretser (Kristiansand m.m. 4, Arendal m.m. 2 og Vestfold og Telemark 1). Disse velges elektronisk på kundevalgdager som avholdes innen utgangen av februar måned.
  • 11 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt av egenkapitalbeviseiere.
  • 3 offentlig valgte medlemmer og varamedlemmer (2 fra fylkestinget i Agder og 1 fra fylkestinget i Vestfold og Telemark.
  • 7 ansattes valgte medlemmer og varamedlemmer (Kristiansand m.m. 3, Arendal m.m. 1, øvrige Agder og Rogaland 2, Vestfold og Telemark 1).

Medlemmer og varamedlemmer

Protokoller


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen