Meny

Forstanderskapet

Forstanderskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak.

Fordeling av medlemmer

Forstanderskapet består av 28 medlemmer  og 28 varamedlemmer. Fordelingen av medlemmene skal bestå av fire grupper:

  • 12 kundevalgte (Aust-Agder 4, Vest-Agder 6, Telemark 2). Disse velges elektronisk på kundevalgdager som fastsettes av forstanderskapets formann og avholdes innen utgangen av mars måned.
  • 6 medlemmer, valgt av egenkapitalbeviseiere.
  • 3 offentlig valgte (Aust-Agder 1, Vest-Agder 1, Telemark 1). Tildeles fra fylkeskommunene.
  • 7 ansattes valgte (Aust-Agder 2, Vest-Agder 4, Telemark 1). Velges på eget valg for de ansatte, avholdes innen utgangen av januar måned.

Medlemmer og varamedlemmer

Protokoller


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen