Meny

Forstanderskapet

Forstanderskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak.

Fordeling av medlemmer

Forstanderskapet består av 28 medlemmer  og 28 varamedlemmer. Fordelingen av medlemmene består av fire grupper:

  • 12 kundevalgte (tidligere Aust-Agder 4, tidligere Vest-Agder 6, Vestfold og Telemark 2). Disse velges elektronisk på kundevalgdager som fastsettes av forstanderskapets leder og avholdes innen utgangen av februar måned.
  • 6 medlemmer, valgt av egenkapitalbeviseiere.
  • 3 offentlig valgte (tidligere Aust-Agder 1, tidligere Vest-Agder 1, Vestfold og Telemark 1). Tildeles fra fylkeskommunene.
  • 7 ansattes valgte (tidligere Aust-Agder 2, tidligere Vest-Agder 4, Vestfold og Telemark 1). Velges på eget valg for de ansatte, som avholdes innen utgangen av januar måned.

Medlemmer og varamedlemmer

Protokoller


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen