Meny

Arkiv finansielle rapporter

Arkiv for gamle Sør Boligkreditt AS og gamle Pluss Boligkreditt sine kvartalsrapporter. Pluss Boligkreditt AS og Sør Boligkreditt AS fusjonerte 4. mars 2014 og endret navn til Sør Boligkreditt AS. Fra 1. januar 2015 endret selskapet navn til Sparebanken Sør Boligkreditt AS. Obligasjoner utstedt av begge selskaper er videreført med Sparebanken Sør Boligkreditt AS under foretaksnummer 992 467 002, som debitor.

Regnskap

Finansielle rapporter - arkiv
Sør Boligkreditt AS  Pluss Boligkreditt AS 
   
2017  
Årsrapport  
4. kvartal Q4
3. kvartal Q3
2. kvartal Q2
1. kvartal Q1 
   
2016  
Årsrapport  
4. kvartal 4. kvartal 
3. kvartal  
2. kvartal  
1. kvartal  
   
2015  
Årsrapport  
4. kvartal  
3. kvartal  
2. kvartal  
1. kvartal  
   
2014  
Årsrapport  
4. kvartal   
3. kvartal   
2. kvartal   
1. kvartal  
   
Sør Boligkreditt AS Pluss Boligkreditt AS 
2013  
Årsrapport 2013  Årsrapport 2013 
4. kvartal  4. kvartal 
3. kvartal  3. kvartal
2. kvartal 2. kvartal
1. kvartal  1. kvartal