Meny

Om styrets medlemmer

Her finner du litt kortfattet informasjon om styrets medlemmer. 

Knut Ruhaven Sæthre

Foto av Knut Ruhaven Sæthre

Styreleder fra 2022, medlem siden 2020. Tidligere fast møtende varamedlem fra 2018. Medlem av Risikoutvalget.

Bakgrunn: Siviløkonom fra Fribourg/Sveits med master i strategisk ledelse fra NHH. Finansdirektør i BW Energy Limited. Tidligere finansdirektør i BW Offshore Limited og finansdirektør i APL ASA.
Andre sentrale verv: Ingen.

Mette Harv

Foto av Mette Ramfjord Harv

Nestleder, medlem siden 2018. Leder av Risikoutvalget.

Bakgrunn: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Executive Vice President Renewables and Aquaculture i Nekkar ASA. Tidligere Executive Vice President TTS Energy i TTS Group ASA og Vice President Global Supply Chain & Logistics i National Oilwell Varco, Rig Systems.

Andre sentrale verv: Styreleder i Intellilift AS, styremedlem i GCE NODE og varamedlem i Å Energi ASA.

Erik E. Tønnesen

Foto av Erik E. Tønnesen

Medlem siden 2020. Leder av Revisjonsutvalget og medlem av Teknologiutvalget.

Bakgrunn: Siviløkonom fra BI. Partner i Skagerak Capital AS, tidligere konserndirektør i Gjensidige, regiondirektør i Acta Kapitalforvaltning og banksjef i Sparebanken Sør.
Andre sentrale verv: Styreleder i Skagerak Capital AS, Lord 1 AS, Tønnesen 1937 AS, Helmax AS, Solborg Eiendom AS, Eurosko Sør AS og styremedlem i Skagerak Venture Capital AS, Mandal Utvikling AS, Malmø Utvikling AS, Mandal Brygge AS og Innoventus sør AS.

Merete Steinvåg Østby

Foto av Merete Steinvåg Østby

Medlem siden 2020. Leder av Godtgjørelsesutvalget og Teknologiutvalget.

Bakgrunn: Master of Science, University of Tromsø. Digital Manager, Yara Porsgrunn. Tidligere Business Development Manager, Yara Porsgrunn og Section Manager, Financial Services, EVRY.

Andre sentrale verv: Styremedlem i Grenland Havn IKS.

Eli Giske

Foto av Eli Giske i sort-hvitt

Medlem siden 2022. Medlem av Risikoutvalget og Teknologiutvalget.

Bakgrunn: Master of Business and Marketing fra Oslo Handelshøyskole (nå BI). Tidligere CFO bl.a. i Posten Norge AS og EVRY ASA, samt styreleder i bl.a. Spordrift AS og styremedlem i Ruter AS, Usbl, Multiconsult, Baneservice med flere.

Andre sentrale nåværende verv: Styreleder i Sykehusapotekene HF og Bredvid AS, nestleder i styret til Nye Veier AS, leder i nominasjonskomiteen hos Itera ASA, styremedlem i Bane NOR SF, Oslobygg KF, Iteam AS og Cloud Connection AS.

Jan Erling Tobiassen

Foto av Jan Erling Tobiassen

Ansattes medlem siden 2016. Medlem av Revisjonsutvalget, Risikoutvalget og Godtgjørelsesutvalget.

Bakgrunn: Diplomert internrevisor fra The Institute of Internal Auditors (IIA). Hovedtillitsvalgt i Sparebanken Sør. Tidligere depotkonsulent i Sparebanken Sør og internrevisor i Sparebanken Sør.

Andre sentrale verv: Ingen.

Gunnhild Tveiten Golid

Foto av Gunnhild Tveiten Golid

Ansattes medlem siden 2017.

Bakgrunn: Bachelor i økonomi, Høyskolen i Buskerud, avd. Kongsberg, Bachelor of business adm./diplomøkonom, BI Oslo og Bachelor i eiendomsmegling, BI Oslo. Avdelingsleder og autorisert finansiell rådgiver i Sparebanken Sør. Tidligere eiendomsmegler med meglerbrev, ABCenter Telemark AS og finansiell rådgiver, Storebrand Bank, Fillipstad Brygge Oslo.

Andre sentrale verv: Ingen.

Trond Randøy

Foto av Trond Randøy

Medlem siden 2022. Tidligere fast møtende varamedlem siden 2020. Medlem av Godtgjørelsesutvalget og Revisjonsutvalget. 

Bakgrunn: Dr. oecon fra Norges Handelshøyskole. Professor ved Copenhagen Business School (fra 2021) og ved Høgskolen i Agder.

Andre sentrale verv: Styreleder i MTI Investment SE, Stockholm, styreleder i Agder Aviation Tech Team AS, Kristiansand, varamedlem i African FinTech AB, Stockholm.

Kristiansand, mai 2023.

Styret

Leder bankens virksomhet