Meny

BankID er ustabilt for øyeblikket. Det jobbes med å rette på feilen. Innlogging med BankID på mobil og innlogging uten BankID fungerer som normalt.  

Om styrets medlemmer

Her finner du litt kortfattet informasjon om styrets medlemmer. 


Stein Hannevik

Foto av Stein Hannevik

Styreleder siden 2014. Leder av Risikoutvalget og leder av Gavekomiteen.

Bakgrunn: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Styreleder i Sparebanken Sør. Tidligere adm. direktør i Sparebanken Pluss og CFO i Bergshav-gruppen.

Andre sentrale verv: Styreleder i Norne Securities, nestleder i Brage Finans. Tidligere styreleder i Sparebankforeningen, nestleder Finans Norge og diverse styreverv industri/finans/shipping.

Inger Johansen

Foto av Inger Johansen

Nestleder, medlem siden 2014. Leder av Godtgjørelsesutvalget og medlem av Gavekomiteen.

Bakgrunn: Juridisk embetseksamen fra UIO. Advokat og partner i adv. fa Wigemyr DA i Kristiansand.
Etter advokatbevilling i 2001 i If skadeforsikring, har Johansen jobbet i offentlig virksomhet, frem til hun ble advokat Wigemyr i 2008 og partner fra 2012.

Andre sentrale verv: Ingen.

Mette Harv

Foto av Mette Ramfjord Harv

Medlem siden 2018. Leder av Revisjonsutvalget og medlem av Godtgjørelsesutvalget.

Bakgrunn: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Executive Vice President Renewables and Aquaculture i Nekkar ASA. Tidligere Executive Vice President TTS Energy i TTS Group ASA og Vice President Global Supply Chain & Logistics i National Oilwell Varco, Rig Systems.

Andre sentrale verv: Styreleder i Intellilift AS, styremedlem i GCE NODE og Mechatronics Innovation Lab (MIL) og varamedlem i Agder Energi ASA.

Knut Ruhaven Sæthre

Foto av Knut Ruhaven Sæthre

Medlem siden 2020. Tidligere fast møtende varamedlem fra 2018. Medlem av Risikoutvalget.

Bakgrunn: Siviløkonom fra Fribourg/Sveits med master i strategisk ledelse fra NHH. Finansdirektør i BW Energy Limited. Tidligere finansdirektør i BW Offshore Limited og finansdirektør i APL ASA.
Andre sentrale verv: Ingen.

Erik E. Tønnesen

Foto av Erik E. Tønnesen

Medlem siden 2020. Medlem av Revisjonsutvalget og medlem av Teknologiutvalget.

Bakgrunn: Siviløkonom fra BI. Managing Partner i Skagerak Maturo as, tidligere konserndirektør Gjensidige, regiondirektør i Acta Kapitalforvaltning og banksjef Sparebanken Sør.
Andre sentrale verv: Styreleder i Skandia Green Power as og styreleder i Tønnesen Sko as. Styremedlem i Effera as, Innoventus Sør as, Mandal Utvikling as, Malmø Utvikling as, Kairos Technology as, Hy5 as og Sharebox as.

Merete Steinvåg Østby

Foto av Merete Steinvåg Østby

Medlem siden 2020. Leder av Teknologiutvalget.

Bakgrunn: Master of Science, University of Tromsø. Digital Manager, Yara Porsgrunn. Tidligere Business Development Manager, Yara Porsgrunn og Section Manager, Financial Services, EVRY.

Andre sentrale verv: Styremedlem i Grenland Havn IKS.

Jan Erling Tobiassen

Foto av Jan Erling Tobiassen

Ansattes medlem siden 2016. Medlem av Revisjonsutvalget, medlem av Risikoutvalget og medlem av Godtgjørelsesutvalget.

Bakgrunn: Diplomert internrevisor fra The Institute of Internal Auditors (IIA). Hovedtillitsvalgt i Sparebanken Sør. Tidligere depotkonsulent i Sparebanken Sør og internrevisor i Sparebanken Sør.

Andre sentrale verv: Ingen.

Gunnhild Tveiten Golid

Foto av Gunnhild Tveiten Golid

Ansattes medlem siden 2017.

Bakgrunn: Bachelor i økonomi, Høyskolen i Buskerud, avd. Kongsberg, Bachelor of business adm./diplomøkonom, BI Oslo og Bachelor i eiendomsmegling, BI Oslo. Autorisert finansiell rådgiver i Sparebanken Sør. Tidligere eiendomsmegler med meglerbrev, ABCenter Telemark AS og finansiell rådgiver, Storebrand Bank, Fillipstad Brygge Oslo.

Andre sentrale verv: Ingen.

Trond Randøy

Fast møtende varamedlem siden 2020.

Bakgrunn: Dr. oecon fra Norges Handelshøyskole. Professor ved Universitet i Agder og ved Handelshøyskolen i København (CBS), siste fra 15. september. Tidligere forsker ved Agderforskning AS og førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder.

Andre sentrale verv: Styreleder i MTI Investment SE, Stockholm, styreleder i Agder Aviation Tech Team AS, Kristiansand, styreleder i Sørlandsforskning AS, styremedlem i African Construction AS, Kristiansand, styremedlem i Ecohomes Ltd. Dar es Salaam, Tanzania, varamedlem African FinTech AB, Stockholm.

 

Kristiansand, 9. august 2021.

Styret

Leder bankens virksomhet