Meny

Om styrets medlemmer

Her finner du litt kortfattet informasjon om styrets medlemmer. 

Knut Ruhaven Sæthre

Foto av Knut Ruhaven Sæthre

Styreleder fra 2022, medlem siden 2020. Tidligere fast møtende varamedlem fra 2018. Medlem av Risikoutvalget.

Bakgrunn: Siviløkonom fra Fribourg/Sveits med master i strategisk ledelse fra NHH. Finansdirektør i BW Energy Limited. Tidligere finansdirektør i BW Offshore Limited og finansdirektør i APL ASA.
Andre sentrale verv: Ingen.

Mette Harv

Foto av Mette Ramfjord Harv

Nestleder, medlem siden 2018. Leder av Revisjonsutvalget og medlem av Godtgjørelsesutvalget.

Bakgrunn: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Executive Vice President Renewables and Aquaculture i Nekkar ASA. Tidligere Executive Vice President TTS Energy i TTS Group ASA og Vice President Global Supply Chain & Logistics i National Oilwell Varco, Rig Systems.

Andre sentrale verv: Styreleder i Intellilift AS, styremedlem i GCE NODE og Mechatronics Innovation Lab (MIL) og varamedlem i Agder Energi ASA.

Erik E. Tønnesen

Foto av Erik E. Tønnesen

Medlem siden 2020. Medlem av Revisjonsutvalget og medlem av Teknologiutvalget.

Bakgrunn: Siviløkonom fra BI. Managing Partner i Skagerak Maturo as, tidligere konserndirektør Gjensidige, regiondirektør i Acta Kapitalforvaltning og banksjef Sparebanken Sør.
Andre sentrale verv: Styreleder i Skandia Green Power as og styreleder i Tønnesen Sko as. Styremedlem i Effera as, Innoventus Sør as, Mandal Utvikling as, Malmø Utvikling as, Kairos Technology as, Hy5 as og Sharebox as.

Merete Steinvåg Østby

Foto av Merete Steinvåg Østby

Medlem siden 2020. Leder av Teknologiutvalget.

Bakgrunn: Master of Science, University of Tromsø. Digital Manager, Yara Porsgrunn. Tidligere Business Development Manager, Yara Porsgrunn og Section Manager, Financial Services, EVRY.

Andre sentrale verv: Styremedlem i Grenland Havn IKS.

Eli Giske

Foto av Eli Giske i sort-hvitt

Medlem siden 2022.

Bakgrunn: Master of Business and Marketing fra Oslo Handelshøyskole (nå BI). Tidligere CFO bl.a. i Posten Norge AS og EVRY ASA, samt styreleder i Espire AS og styremedlem i Ruter As, Usbl, Multiconsult, Baneservice med flere.

Andre sentrale nåværende verv: Styreleder i Spordrift AS, Sykehusapotekene HF, Bredvid AS, nestleder i styret til Nye Veier AS, leder i nominasjonskomiteen hos Itera ASA, styremedlem i Oslobygg KF, Iteam AS og Økonomibistand AS.

Jan Erling Tobiassen

Foto av Jan Erling Tobiassen

Ansattes medlem siden 2016. Medlem av Revisjonsutvalget, medlem av Risikoutvalget og medlem av Godtgjørelsesutvalget.

Bakgrunn: Diplomert internrevisor fra The Institute of Internal Auditors (IIA). Hovedtillitsvalgt i Sparebanken Sør. Tidligere depotkonsulent i Sparebanken Sør og internrevisor i Sparebanken Sør.

Andre sentrale verv: Ingen.

Gunnhild Tveiten Golid

Foto av Gunnhild Tveiten Golid

Ansattes medlem siden 2017.

Bakgrunn: Bachelor i økonomi, Høyskolen i Buskerud, avd. Kongsberg, Bachelor of business adm./diplomøkonom, BI Oslo og Bachelor i eiendomsmegling, BI Oslo. Autorisert finansiell rådgiver i Sparebanken Sør. Tidligere eiendomsmegler med meglerbrev, ABCenter Telemark AS og finansiell rådgiver, Storebrand Bank, Fillipstad Brygge Oslo.

Andre sentrale verv: Ingen.

Trond Randøy

Foto av Trond Randøy

Medlem siden 2022. Tidligere fast møtende varamedlem siden 2020.

Bakgrunn: Dr. oecon fra Norges Handelshøyskole. Professor ved Universitet i Agder og ved Handelshøyskolen i København (CBS), siste fra 15. september. Tidligere forsker ved Agderforskning AS og førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder.

Andre sentrale verv: Styreleder i MTI Investment SE, Stockholm, styreleder i Agder Aviation Tech Team AS, Kristiansand, styreleder i Sørlandsforskning AS, styremedlem i African Construction AS, Kristiansand, styremedlem i Ecohomes Ltd. Dar es Salaam, Tanzania, varamedlem African FinTech AB, Stockholm.

Kristiansand, 11. april 2022.

Styret

Leder bankens virksomhet