Meny

Søknad

Send inn søknad om gaver til allmennyttige formål hele året. Som selvstendig sparebank holder vi på sparebankenes sterke tradisjon med å gi pengegaver til allmennyttige formål. Gavemidlene brukes til formål innen kultur, kompetanse/utdanning, idrett, lag og foreninger eller samfunn. Les vår gavestrategi her.

Søknadene behandles fortløpende gjennom hele året.