Meny

Årets attraksjonsutvikler i Kragerø

Det er mange personer og bedrifter som gjennom flere år har jobbet og stått på for å gjøre Kragerø til en attraktiv destinasjon. Prisen "Årets attraksjonsutvikler i Kragerø" har som mål å heie frem aktører som er nyskapende og videreutvikler Kragerø sin attraksjonskraft som reisemål.

Fristen for innsending av forslag er nå gått ut.

Samarbeid med flere aktører

I samarbeid med Kragerø Næringsforening og Omstillingsstyret (se egen infoboks) deler vi ut en årlig pris til årets attraksjonsutvikler i Kragerø. Vi gleder oss over å kunne gi honnør til en aktør som bidrar til å utvikle Kragerøs attraksjonskraft.

Siden omstillingsprogrammet ble forlenget med et år, har vi for 2023 valgt å la prisen gjelde for 2022 og 2023.

Prisens innhold og jury

Premien som gis er en gave på 25 000 kroner fra Sparebanken Sør, i tillegg til et trykk eller maleri av en Kragerø-kunstner. Prisen følger varigheten til Omstillingsprogrammet i Kragerø, og det vil si at prisen skal deles ut i tre år. Første utdeling var i 2021.

Juryen består av to personer fra Omstillingsprogrammet, to personer fra Kragerø Næringsforening, og en person fra Sparebanken Sør.  

Meld inn kandidater før 18. oktober

Både privatpersoner og bedrifter kan komme med forslag til kandidater. Fristen for innmelding av kandidater er 18. oktober 2023.

Bakgrunn for prisutdelingen

Kragerø kommune fikk omstillingsstatus i 2017, med bakgrunn i strukturelle endringer i næringslivet. Det er et mål om å bidra til 100 nye arbeidsplasser eller styrke eksisterende arbeidsplasser i løpet av 2017-2022. Arbeidet organiseres gjennom et Omstillingsstyre for programmet.

Programmet finansierte et eget prosjekt for reisemålsutvikling, som endte i en felles reiselivsplan for Kragerø høsten 2019; «Sammen for Kragerø mot 2030». En plan for mål, strategier og tiltaksplan for utvikling av opplevelsesnæring i Kragerø. Planen har et mål om 600 nye arbeidsplasser innen opplevelsesnæring på helårsdestinasjonen Kragerø, frem til 2030. Et av delmålene i omstillingsprogrammet er 20 nye arbeidsplasser innen reiseliv og opplevelsesnæring innen 2023.

Søk midler til turløyper via Sparebanken Sør turstimidler

Sparebanken Sør turstimidler

To million kroner skal gis til gode turstiprosjekter i år - les mer her.
Søk om gaver fra gavefondet vårt

Søk om gaver

Gjennom utdeling av gaver ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling i landsdelen.

Største sponsorater

Vi samarbeider med følgende som skaper bred entusiasme og bidrar til utvikling for hele landsdelen.