Meny

Arbeid med åpenhetsloven

Slik vil vi arbeide med åpenhetsloven.

Etablering og vedlikehold av rammeverk

Dette omfatter bl.a. styringsdokumenter, risikoanalyser, prioritering av FN-konvensjoner, systemer for kartlegging og klassifisering av risiko og aktsomhetsvurderinger.

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger § 4

Med utgangspunkt i prioriterte FN-konvensjoner og en kvalitativ og kvantitativ risikoanalyse, gjennomføres det aktsomhetsvurderinger av leverandører og interne forhold. Ved vurdering av vesentlig risiko, legges parameter som størrelse på årlige leveranser, geografi, bransje, negative hendelser til grunn.

Aktsomhetsvurderingene vil bli utført med utgangspunkt i risikobasert prioritering. Det betyr at omfanget av kartlegging og oppfølging tilpasses leverandørens vurderte risiko. Tilsvarende analyse gjennomføres av interne forhold, hvor også arbeid med aktivitets- og redegjørelsesplikt er sentral. Ved brudd vil tiltak for å eliminere eller redusere risiko bli iverksatt. Eventuelle forbedringsområder hvor vi har påvirkningskraft vil også bli fulgt opp, rapportering av status og utvikling på relevante områder.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger § 5

Informasjon og resultater om arbeidet med åpenhetsloven vil bli løpende oppdatert på bankens nettsider.

Det vil bli utarbeidet en årlig rapport som vil bli integrert med årsrapporten og bærekraftsrapporten.