Meny

Treasury

Treasury har ansvar for styring og avdekking av bankens likviditets- og markedsrisiko. Avdelingen ivaretar bankens opptak av obligasjonsfinansiering og plassering i rentebærende verdipapirer.

Medarbeidere