Meny

Styret

Styret velges av forstanderskapet og skal bestå av 8 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret leder bankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak.

Medlemmer

 • Stein A. Hannevik, leder
 • Inger Johansen, nestleder
 • Erling Holm
 • Tom Erik Jebsen
 • Marit Kittilsen
 • Mette Harv
 • Jan Erling Tobiassen, ansattes representant
 • Gunnhild Tveiten Golid, ansattes representant

Varamedlemmer

 • Knut Sæthre, fast møtende
 • Kristine Lillebø, ansattes varamedlem for Gunnhild Tveiten
 • Thomas Schulz, ansattes varamedlem for Jan Erling Tobiassen

Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen