Meny

Konsernledelsen

Konsernledelsen har den daglige ledelsen av banken og skal sørge for at banken drives i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte. Konsernledelsen er ansvarlig for den daglige forretningsvirksomheten overfor forstanderskapet og styret, samt videreutvikling av banken og bankens økonomiske disposisjoner.

Bilde av Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken SørGeir Bergskaug (1960)
Administrerende direktør fra 1. november 2010. Arbeidet i Gjensidige som direktør og konserndirektør (1999-2010), styreleder i Gjensidige Bank (2008-2010), banksjef/direktør i DnB NOR (1988-1999). Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Tilleggsutdannelse fra Harvard Business School i Boston - GMP, INSEAD Fontainebleau Frankrike - MBA. Antall egenkapitalbevis: 60 625
  Bilde av Lasse Kvinlaug, viseadministrende direktørLasse Kvinlaug (1961)
Viseadministrerende direktør fra 1. januar 2014 og leder for bedriftsmarkedet. Utdannet siviløkonom. Tidligere arbeidet i Sparebanken Pluss som viseadministrerende direktør, direktør og banksjef (1997-2013). Erfaring også fra Sparebanken NOR / Sparebanken ABC (1987-1997), som ass. banksjef med ansvar for bedriftsmarkedet i Kristiansand. Finans- og økonomikonsulent i Statoil (1984-87). Antall egenkapitalbevis: 2474
     
Bilde av Gunnar Thomassen, direktør i Sparebanken SørGunnar P. Thomassen (1965)
Direktør personmarkedsdivisjonen. Tidligere arbeidet i Sparebanken Sør som direktør, regiondirektør og banksjef (1999-2013). Erfaring også fra Ernst & Young Management Consulting og Industrifondet/ SND. Utdannet sivilingeniør fra NTH, linje for industriell økonomi. Antall egenkapitalbevis: 2592
  Bilde av Gry Moen, direktør i Sparebanken SørGry Moen (1963)
Direktør forretningsutvikling fra 2011. Var daglig leder i ABCenter Holding (2009-2010) og markedsdirektør i Sparebanken Sør (2006-2009). Har tidligere erfaring fra bl.a. Statoil, Telenor og LOS / Agder Energi. Utdannet fra Trondheim Økonomiske Høyskole / Ecôle Superiéure de Commerce Grenobles / Nantes / BI, Master of Management. Antall egenkapitalbevis: 118 
     
Bilde av Marianne Lofthus, direktør i Sparebanken SørMarianne Lofthus (1961)
Direktør kapitalmarked fra 1. januar 2014 og daglig leder i Sparebanken Sør Boligkreditt. Var finanssjef i Sparebanken Pluss (2003 – 2013) og har mange års erfaring fra finans-virksomhet i Sparebanken Pluss, Norsk Hydro og Sparebanken NOR. Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Antall egenkapitalbevis: 162
  Bilde av Bjørn Friestad, direktør i Sparebanken SørBjørn A. Friestad 
(1959)

Direktør risikostyring fra 1. januar 2014. Hadde ansvar for kreditt og forretningsutvikling i Sparebanken Pluss (2001 – 2013). Har bred erfaring fra ulike virksomhetsområder i Sparebanken Agder/Sparebanken Pluss siden 1986. Utdannet siviløkonom og aut. finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole. Antall egenkapitalbevis: 3505
     
Bilde av Rolf Søraker, direktør i Sparebanken SørRolf H. Søraker (1960)
Direktør konsernstab fra 2009 og har bred erfaring fra ulike roller i Sparebanken Sør fra 1986. Var adm. dir. i Sør Boligkreditt (2008 – 2013). Har også erfaring fra skoleverket og forsvaret.  Utdannelse fra Forsvaret, Høyskolen i Telemark og BI, Master of Management. Antall egenkapitalbevis: 1030
  Steinar Breen (1976)
Direktør strategi og compliance fra 1. april 2020. Var tidligere associate partner i EY sin konsulentvirksomhet for bank og finans. Har også erfaring fra Accenture. Er utdannet siviløkonom, cand. oecon. og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole. Antall egenkapitalbevis: 0. 
     

 
Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen