Meny

Hjelp til lag og foreninger

På denne siden finner du hjelpen du trenger når ditt lag eller forening trenger noe fra banken.

Slik starter du lag eller forening

For at ditt lag eller forening skal bli bankkunde, må dere ha et organisasjonsnummer. Det får du ved å registrere laget eller foreningen på Brønnøysunnregisterne.

Til registreringen trenger dere stiftelsesdokument, vedtekter og årsmøteprotokoll. Registrer foreningen på Brreg.no.

Har dere organisasjonsnummer allerede? Søk om å bli kunde her.

For deg som allerede er kunde

Nyttig å vite

Alle opplysninger om dere må være oppdatert og registrert i Brønnøysundregisteret før dere kan gjøre endringer i nettbedrift.

Endre opplysninger for din virksomhet

Vi heier på frivilligheten

Søk om gaver fra gavefondet vårt

Søk om gaver

Gjennom utdeling av gaver ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling i landsdelen.
Vi støtter lokalsamfunnet med gaver

Vi sponser

Ved å sponse formål i Agder og Vestfold og Telemark, ønsker vi å uttrykke og forsterke bankens verdier.

Disse har fått gaver

Se oversikten over gavetildelinger fra Sparebanken Sør.