Meny

Hvorfor spør banken meg om jeg er skattemessig bosatt eller skattepliktig i andre land enn Norge?

FATCA og CRS

Norge har inngått avtaler med en rekke andre land om gjensidig skatterapportering (Foreign Account Tax Compliance Act og Common Reporting Standard). Avtalene forplikter banken å innhente informasjon om kunders skatteplikt til andre land og rapportere finansiell informasjon om slike kunder til norske skattemyndigheter. Banken er pålagt å innhente en egenerklæring om hvor kontohaver er skattemessig bosatt. Er kontohaver skattemessig bosatt i et annet land, skal utenlandsk identifikasjonsnummer innhentes. Dersom egenerklæring ikke kan innhentes, skal kontoforholdet ikke opprettes for kontohaver.

Hva vil det si for deg som kunde?

Personkunder

For deg som personkunde betyr dette at banken vil spørre om statsborgerskap og hvilke land du er skattemessig bosatt i. Dersom du er skattepliktig til andre land, vil nødvendig informasjon bli videreformidlet til Skattedirektoratet som så vil foreta endelig oversendelse til utenlandske skattemyndigheter.

Bedriftskunder

Rapporteringsplikten gjelder også for bedriftskunder som møter følgende kriterier:

  • Bedriften vil være et investeringsselskap, dvs at man har 50 % av eiendelene i verdipapirer, og/eller 50 % av inntekter fra verdipapirmarkedet 
  • Bedriften har eiere med 25 % eierandel eller mer 
  • En eller flere av disse eiere er amerikanske skattesubjekter.

Du kan lese mer detaljert om FATCA på www.skatteetaten.no/FATCA