Meny

Hvordan reservere seg fra eFaktura?

Du kan reservere deg for mottak av eFaktura fra spesifikke utstedere. Når du har søkt opp tilbyder klikker du på Reserver mot eFaktura

Reserver mot eFaktura