Meny

Hvilke verdipapirer vil jeg kunne plassere i denne kontoen?

På aksjesparekonto vil du kunne plassere alle børsnoterte aksjer hjemmehørende i EU/EØS og fond med høyere aksjeandel enn 80 %. Mange tilbydere vil ha en viss begrensning i aksje- og fondsutvalget.