Meny

Hvilke formål gir Sparebanken Sør gave til?

  • Vi gir gaver til søkere fra vår egen region.
  • Vi prioriterer i hovedsak tiltak for barn og unge, og gaver gis i kategoriene kultur, kompetanse, idrett, samfunn, foreninger og organisasjoner.

Gaver deles vanligvis ut som engangsbeløp. Eksempler på tiltak som vi tidligere har gitt gaver til: bidrag til bygging av klubbhus, stereoanlegg til fritidsklubben, brygge til seilforeningen, støtte til musikkfestivaler eller utstyr til lekeplassen. Vi tilstreber å være rettferdige i gavetildelingene, og midler fordeles geografisk. Vi oppfordrer nye søkere til å søke.

Tidligere gavetildelinger finner du her